Rien de Bruin: ‘PCBO draait kleinste school de nek om’

De Tike - Het bestuur van het PCBO Smallingerland draait school De Gielguorde in De Tike, de kleinste school van de gemeente, de nek om. ,,En het gemeentebestuur ziet lijdzaam toe’’, aldus Rien de Bruin.

Rien de Bruin, gepensioneerd leraar MBO, oud-gemeenteraadslid van Smallingerland en oud-voorzitter van de Tiekster basisschool, voert al langer actie voor het behoud van de dorpsschool. Volgens hem hangt het voortbestaan van de school aan een zijden draadje door een ‘bewust en stelselmatig ontmoedigingsbeleid door het centraal PCBO bestuur in Smallingerland’. Dat de school leeft bleek volgens De Bruin zondag 14 april, toen de open schooldag meer dan 120 bezoekers trok.Deze week werd De Bruin in zijn verzet gesterkt door een grote groep ouders, MR-leden en verontruste Tyksters. ,,Zij blijven vechten voor het behoud van hun school en houden vast aan hun ambitieuze schoolplan. Daarmee zou de school nieuwe kinderen kunnen aantrekken, ook vanuit de regio. Er is immers vraag naar kleinschalig onderwijs voor kinderen die in kleine groepjes beter tot hun recht komen en op de grote scholen vaak verzuipen in te grote groepen.’’

Bom in het dorp

,,Enkele jaren geleden, toen de school nog bijna 50 leerlingen had, dropte het centraal bestuur een bom in het dorp in de vorm van een waarschuwing dat de school op zeer korte termijn opgeheven zou worden. Dat leidde tot minder aanmeldingen, omdat ouders voor hun kinderen andere scholen kozen. Nieuwe aanmeldingen, van ouders die juist wel voor deze school kozen, werden terzijde gelegd, ontmoedigd of doorverwezen naar een andere school. Het bestuur speelde daarmee een te sturende en vooral onwettige rol in het recht op vrije schoolkeuze van ouders’’, aldus De Bruin.

Volgens hem zijn oorspronkelijke begrotingen voor investeringen en onderhoud ‘aangepast’. ,,Mijn persoonlijk verzoek om inzage in volgens mij openbare beleidsstukken werd afgewezen.’’ Vorig jaar hebben ouderraad, MR en onafhankelijke inwoners gestreden voor behoud van de school, maar op hun schoolplan voor een duurzame ontwikkeling is door het PCBO negatief gereageerd. Volgens De Bruin is er voldoende geld voor, bijvoorbeeld een extra ‘kleine scholen toeslag’ per leerling. ,,Daardoor krijgen kleine scholen zoals deze per leerling drie keer zoveel budget in vergelijking met grote scholen. En bovendien is er de wettelijke mogelijkheid om de komende drie jaar de ruimte te krijgen om de school verder te ontwikkelen. Maar de voortdurende tegenwerking, slechte, veelal onrechtvaardige en zelfs onrechtmatige communicatie en het ontmoedigingsbeleid van het centrale bestuur heeft de groep voorvechters menig slapeloze nachten gekost.’’

Geen krimp

Volgens De Bruin is de basisschool een onmisbare voorziening in het dorp waarin volgens hem geen sprake is van krimp. ,,Integendeel. Met het verdwijnen er van zal het dorp haar vitaliteit verliezen. Hier heeft de school een veel grotere betekenis en functie voor de ‘Mienskip’ dan alleen een gebouw waar kinderen les krijgen. Bovendien heeft de school potentie en perspectief voor de toekomst. Potentie, omdat de waarde van kleinschalig onderwijs in de toekomst steeds belangrijker wordt. En perspectief omdat er zich in toenemende mate jonge gezinnen hebben gevestigd en zich gaan vestigen. Er vindt nieuwbouw plaats en vanwege de vergrijzing vond en vindt er ook een aanzienlijke verjonging plaats in het dorp. Die ontwikkeling zal zich in de toekomst doorzetten. In dit dorp zonder middenstand, kerk of kroeg zijn het Dorpshuis en de school de enige belangrijke voorzieningen, die bijdragen aan de sociale cohesie en het vestigingsklimaat. De Tike is een kleine, doch zeer levendige en levensvatbare gemeenschap.’’

De Bruin had twee keer op uitnodiging een uitvoerig gesprek met PCBO-voorzitter Bas van Loo. ,,Maar de wetenschap dat het beleid er al enkele jaren op gericht is om de school op te heffen, gaf een nare nasmaak.’’ Wat De Bruin stoort is dat vanuit de gemeente geen reactie komt. ,,Menig politieke partij in Smallingerland vond dat er niet nog meer kleine scholen zouden moeten verdwijnen in de buitendorpen. Nu dat toch dreigt te gebeuren kijkt het gemeentebestuur maar even de andere kant op. Ze zouden die laatste kleine school moeten koesteren, ook vanwege de praktische, sociale, mobiliteits- en milieu-effecten die het gevolg van een opheffing zullen zijn. Want een eventuele sluiting zal onomkeerbaar zijn.’’

Lees ook: Ouders mogen kiezen of en hoe De Gielguorde aan zijn einde komt