Gemeente wil niet dat mestsilo wordt gebruikt voor mest

Drachten - De gemeente Smallingerland legt de eigenaar van een mestsilo aan de Kletten een preventieve last onder dwangsom op, om te voorkomen dat hij de mestsilo gaat gebruiken.

Een preventieve last onder dwangsom is geen straf of boete, maar een middel om te voorkomen dat er een overtreding wordt begaan. Als de eigenaar de silo wel gebruikt moet hij de dwangsom van 15.000 euro betalen.

Woonlocatie

De mestsilo achter de Kletten 3 in Opeinde was onderdeel van de verkoop van het perceel. De gemeente Smallingerland was voorheen eigenaar en heeft dit perceel inclusief mestsilo verkocht. Hierbij was het volgens de gemeente bij beide partijen bekend dat het ging om een woonlocatie, die geen agrarische bedrijfsbestemming meer heeft.

De mestsilo staat buiten deze locatie en heeft de bestemming 'Agrarisch – Cultuurgrond' gekregen, waarbij opslag van mest niet is toegestaan. De nieuwe eigenaar vindt dat er sprake is van overgangsrecht en wil de silo verhuren voor de opslag van mest. De kwestie speelt al sinds november 2017 en de eigenaar heeft de gemeente al enkele malen laten weten dat hij de silo wil verhuren.

Rechter

Omdat er dus een duidelijk gevaar dreigt dat er een overtreding zal worden begaan, legt de gemeente hem een preventieve last onder dwangsom op. De eigenaar heeft daar ook om gevraagd, zodat hij vooraf naar de rechter kan. Die moet dan maar oordelen of het gebruik van de mestsilo al dan niet in strijd is met het bestemmingsplan.

Volgens de gemeente past binnen de bestemming de opslag van (mest)stoffen niet. De silo wordt daar ook al jaren niet meer voor gebruikt. Op 4 januari 2013 is er voor het laatst mest in gelost. Het zou volgens Smallingerland anders zijn als de silo nog gebruikt werd, maar dan zou het alleen zijn voor opslag van mest afkomstig van het eigen bedrijf.

Restmest

Opslag van mest voor derden was volgens de gemeente ook al in strijd met de vorige bestemmingsplannen en valt daarmee niet onder de overgangsbepalingen. Volgens de eigenaar werd de silo nog steeds gebruikt, maar volgens de gemeente was er sprake van een oude restpartij, die op in maart 2017 is verwijderd. De mestsilo is gereinigd op 29 oktober 2018.