Vleermuizen krijgen plek in sanitair gebouw Klein Groningen

Wijnjewoude - Bij de bouw van het nieuwe sanitairgebouw op het terrein van de oude melkfabriek op Klein Groningen komt op de zolder ruimte voor vleermuizen.

De voormalige zuivelfabriek in Klein Groningen is vorig jaar afgebroken en in overleg met de omwonenden is gekozen voor een nieuwe invulling van het terrein. Er komt een centrale plaats voor de bewoners van het dorp en het gebied krijgt een toeristische bestemming, met name gericht op vaarrecreanten. Langs de Opsterlânske Kompanjonsfeart heeft de provincie Fryslân een

Rustpunten

Het fabrieksterrein krijgt een groene uitstraling met diverse speeltoestellen voor kinderen. Er komen voorzieningen voor fietsers en wandelaars, met informatie over het achterliggende gebied. Ook wordt een gebouw gerealiseerd met sanitaire voorzieningen en een rustpunt voor recreanten. Daarmee wil de gemeente toeristen verleiden om langer in de regio te blijven.

Na de sloop van de oude fabriek zijn de woningen die er aan vastgebouwd waren voorzien van een nieuwe buitenmuur. Verder wordt de doorgaande weg in de buurtschap opnieuw ingericht. Het gebied vanaf de brug tot aan de Opper Haudmade krijgt een nieuwe uitstraling, waarbij de dorpsbeleving en veiligheid leidend zijn.

Potjes

De aanpak van het verpauperde bedrijfsterrein wordt betaald uit potjes die de provincie heeft gevuld voor maatregelen in het gebied rondom de verdubbelde N381, tussen Drachten en Drenthe. Ter hoogte van Klein Groningen is de provinciale weg bijna 800 meter verlegd, zodat de buurtschap niet meer langs een snelweg ligt. Ook komt er geld uit het provinciale project voor de opwaardering van de oude Turfroute.

De bodem van het fabrieksterrein bleek vervuild met minerale olie, PAK en nikkel, maar niet genoeg voor een uitgebreide schoonmaak. Wel is de Nikkelverontreiniging onder milieukundige begeleiding afgegraven en afgevoerd. De PAK-verontreiniging valt buiten het terrein en is afgedekt met verharding.

Beschermde vleermuizen

Tijdens een uitvoerig onderzoek naar de beschermde vleermuizen zijn van de gewone dwergvleermuis in het plangebied drie verblijfplaatsen vastgesteld, een paarverblijf en twee zomerverblijven. Van de laatvlieger zijn twee verblijfplaatsen vastgesteld, zowel paarverblijven als zomerverblijven. Ook van de gewone grootoorvleermuis zijn twee verblijfplaatsen vastgesteld.

Voor de sloop van de oude melkfabriek is door de provincie ontheffing verleend. Ter compensatie zijn al voor de sloop in de omgeving 28 vleermuiskasten opgehangen. Ook in de nieuwe spouwmuren van de herstelde woningen zijn alternatieve verblijfplaatsen ontstaan voor de vleermuizen. Bij de bouw van de sanitaire voorziening met gemeenschappelijke ruimte wordt de zolder zo ingericht dat deze speciaal geschikt is voor vleermuizen.

De plannen worden in de gemeenteraad besproken in haar vergadering van mei.