Schooljeugd helpt bijen in Sweachster boomgaard

Beetsterzwaag - De kinderen van groep zes van OBS De Trime helpen dinsdagmiddag in de boomgaard in de Lycklamatuin achter het gemeentehuis de bijen met het bestuiven van de bloesems.

Tien jaar geleden werd de boomgaard in de Lycklamatuin opgeknapt. Dit gebeurde door de gemeente en de kinderen hielpen op de landelijke boomplantdag mee om de bomen te planten. Om dit heuglijke feit te vieren gaan de kinderen van groep zes van OBS De Trime dinsdag de bijen, die het moeilijk hebben, een handje helpen. Onder deskundige leiding van Lies Scholte, die ook rondleidingen geeft in de boomgaard, gaan de kinderen samen met een aantal vrijwilligers aan de slag met het bestuiven van de bloesems. Dit gebeurt met kleine kwastjes.

Dit project sluit aan bij het bijenproject Op de Bres voor de Bij van Japke Weij. Het is de bedoeling om er een jaarlijks evenement van te maken, waaraan de kinderen van de Paedwizer volgend jaar ook meedoen. De beide scholen zitten dan samen in één gebouw. De leerkrachten krijgen les-ideeën over bloesems, bijen en de historie van de bijzondere boomgaard.

De initiatiefnemers Lies Scholte en Frits Adema hopen dat dinsdag de bloemen van de fruitbomen bevrucht kunnen worden, zodat er in de herfst vruchten zijn om te oogsten. De tuin achter het gemeentehuis is open voor het publiek en de vruchten kunnen door iedereen geplukt worden. Het is een tuin voor iedereen die er met zorg mee omgaat.