Himmeldei in Boornbergum is vooral symbolisch

Boornbergum - Heel veel gele hesjes waren vanmiddag in Boornbergum te zien. Niet om te protesteren, maar om schoon te maken.

De Himmeldei van Dorpsbelangen trok bijna dertig deelnemers, vooral kinderen uit de jongste groepen met hun ouders. Zij gingen in groepjes door het dorp om zwerfaval te verzamelen. Bij dorpshuis ‘t Bynt, waar de schoonmaakactie ook begon, kon aan het slot van de ronde door het dorp de oogst worden ingeleverd in de twee containers die door de gemeentelijke Regon beschikbaar waren gesteld.

Blikjes

Die twee containers, dat leek iets te optimistisch, want de buit bleef veelal beperkt tot klein of zelfs heel klein afval. ,,Dit is in skjin doarp, de minsken smite hjir net sa gau wat op strjitte’’, zegt Geeske Oostenburg. ,,Toch hebben we zonet hierachter al wat blikjes opgeraapt, vaak halen we toch wel een containertje, hoor’’, vult Sandra Scherstra aan. Samen organiseren beide vrouwen de Himmeldei al een flink aantal jaren namens dorpsbelangen Boornbergum-Kortehemmen.

,,Wy dogge it om it doarp moai skjin te meitsjen, mar ek om de bern der bewust fan te meitsjen dat se gjin rommel op’e grûn goaie moatte. Dus ja, it is foaral symboalysk’’, zegt Oostenburg. Dat de grote kinderen niet meer meedoen is al jaren een trend, merken ze op. ,,Dy rûmje thús ek al genôch op. Mar it is wol in goed teken dat der sa’n protte jongsten komme.’’

In ‘t Bynt stond na afloop voor de begeleidende ouders koffie of thee klaar en voor de kinderen limonade. Bovendien was er voor iedereen een Facebook-duimpje, speciaal gebakken door overbuurman Bakker Baarsma. ,,Dus we hebben het feestelijk kunnen afsluiten'', aldus Sandra Scherstra.

Foto’s Fokke Wester