Challenge Bal van Present naar Vishandel Jan Stevens

Drachten - De Challenge Bal van Present Smallingerland is woensdag 6 maart verder gerold van kledingzaak La Moda naar Vishandel Jan Stevens.

Door middel van de bal worden bedrijven uitgedaagd om zich maatschappelijk in te gaan zetten in Smallingerland. Via Present Smallingerland gaan ze aan de slag. Beide ondernemers hebben de uitdaging al omgezet in concrete plannen, La Moda gaat een ochtend een sociale activiteit doen bij Talant. Vishandel Jan Stevens daagt op korte termijn een collega ondernemer in Smallingerland uit.

In het jubileumjaar brengt Present Smallingerland een beweging op gang bij bedrijven: ondernemers dagen elkaar uit op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen door in actie te komen via Present Smallingerland. Dit wordt zichtbaar door de reusachtige Challenge Ball die van ondernemer naar ondernemer rolt. Zij schrijven hun bedrijfsnaam op de bal als teken van deelname. Vishandel Jan Stevens is het vierde bedrijf dat meedoet aan de Challenge Ball.

Present Smallingerland begeleidt en faciliteert de inzet van de groepen en koppelt deze aan hulpvragers die aangemeld zijn door maatschappelijke organisaties. Zo weten de deelnemers zeker dat de hulp op de juiste plek terecht komt. Bedrijven geven de namen en de vaardigheden door van de werknemers en de dag waarop ze zich willen inzetten. Present faciliteert vervolgens de inzet van de werknemers in samenwerking met hulpverleners in Drachten en omgeving.

Stichting Present: een brug tussen mensen

Stichting Present Smallingerland is een organisatie die de betrokkenheid van burgers, bedrijven, kerken, buurten en andere sociale verbanden wil stimuleren. Als makelaar in sociale betrokkenheid begeleidt Present groepen burgers bij een zinvolle en goed bestede actie. Vrijwillig en op projectbasis kunnen de groepen zich inzetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Zo bouwt Stichting Present een brug tussen mensen.

Meer info op de website van Present Smallingerland: www.presentsmallingerland.nl.