Veertig jaar bestuurservaring opent nieuw Slingehof

Drachten - Vader Hildebrand (93) en zoon Rinze Dijkstra (67), samen goed voor veertig jaar bestuurswerk van De Laatste Eer, mochten zaterdag de nieuwbouw van Slingehof openen.

De Drachtster Onderlinge Uitvaartmaatschappij, met 17.000 leden marktleider in de regio, is trots op het nieuwe gebouw, waarin meerdere functies zijn samengevoegd. En de opening hoeft niet het laatste feestje te zijn, zegt voorzitter Rombout de Wit, want de ruimte waarin families afscheid nemen van de overledene kan ook voor andere bijeenkomsten worden gebruikt. Die moeten dan wel een beetje passen bij de sfeer van het gebouw, zoals ontmoeting en bezinning.

Geen disco

,,Als iemand 25 jaar bij een bedrijf heeft gewerkt, kunnen ze het feest hier wel houden, maar een disco zullen we weigeren. Vanuit het gebouw is uitzicht op de levendigheid van een woonwijk en tegelijk op rust, stilte, groen, een begraafplaats. De locatie maakt Slingehof geschikt voor een viering, inspirerende lezing, zondagochtendconcert, samenkomst of thema-avond. Er is ruimte voor honderd mensen en daarbij is ook catering mogelijk.’’

Rinze Dijkstra, tot vorig jaar nog voorzitter, ging in zijn toespraak in op het ontstaan van DLE. Hij wees daarbij naar een grote foto boven de bar: een gezicht op de Kerkstraat, vanaf de Kaden. In die Kerkstraat, in de volksmond Hûnesteech geheten, gold net als in de Eerste Parellelstraat (nu de Torenstraat) en de Houtlaan namelijk het systeem van de zogenoemde burenplicht. ,,Die drie straten hadden met elkaar de plicht om elkaar in zware tijden, bij het overlijden van mensen, bij te staan. Uit die club is nu precies honderd jaar geleden De Laatste Eer ontstaan.’’

Burenplicht

Die burenplicht hield in dat de naaste buren hielpen bij de uitvaart, het overlijden meldden bij de gemeente en in de buurt (het zogenaamde leedzeggen) en een kist bestelden bij kistenfabriek Kijlstra (de voorganger van zowel het huidige ambulance- en taxibedrijf als de betonfabrikant). Centraal stond bij de burenplicht dat de buren de nabestaanden bijstonden en dat zou ook de taak worden van de club die er uit ontstond.

De werkzaamheden werden vastgelegd in statuten en daaruit citeerde Rinze Dijkstra een regel die in het hele verdere bestaan van de vereniging leidend is gebleven: ‘Het stoffelijk overschot mag niet een bron zijn voor winstbejag’. ,,En dat principe staat nog altijd recht overeind.’’

Samen met zijn vader Hildebrand, die vanaf 1976 in totaal 26 jaar in het bestuur van de verening heeft gezeten, opende Rinze Dijkstra daarna de aula. Het was voor hem meteen ook de officiële afsluiting van zijn bestuurswerk. Rinze Dijkstra volgde in 2002 zijn vader op in het bestuur en vervulde daarin vooral de functie van voorzitter. Vader en zoon verwijderden het rode lint, waarna de deur naar de aula kon worden geopend. Samen liepen ze als eerste de nieuwe aula binnen. ,,Kinst hjir better sels nei binnen rinne as dat ze dy drage’’, aldus senior gevat.

Tegenvallers

De bouw van de nieuwe aula, waarin op de verdieping ook de kantoren van DLE zijn ondergebracht, heeft langer geduurd dan vooraf was voorzien. Dat komt doordat de bouwers onderweg nog enkele tegenvallers tegenkwamen, vertelt voorzitter Rombout de Wit. ,,We hadden gedacht dat we eind 2018 de opening zouden hebben, maar tijdens de bouw kwamen we nog vier keer asbest tegen die we niet hadden voorzien en uiteindelijk bleek ook het dak zodanig verrot dat het hele dak vernieuwd moest worden. Daardoor moesten we tussentijds twee keer de plannen bijstellen, wat ons uiteindelijk een kwartaal extra heeft gekost.’’

Wethouder Robert Bakker, die in zijn functie van loco-burgemeester meewerkte aan het openingsprogramma, stelde dat Drachten er met het nieuwe Slingehof een prachtig visitekaartje bij de zuidwestelijk ingang heeft bijgekregen. Hij had al vast een ding geleerd, vertelde hij. ,,Ik heb jarenlang bij betonfabriek Kijlstra gewerkt, en ik wist dat die was voortgekomen uit een timmerbedrijf, maar ik had nog nooit eerder gehoord dat ze daar ook lijkkisten maakten.’’

Kuilen graven

Bakker stond er niet alleen als gemeentebestuurder, maar ook als inwoner van Drachten, vertelde hij. ,,Ons gezin is hier in 1973 komen wonen aan de Tjonger, dus wij waren echt bij de eerste bewoners van de Drait. En ik heb hier als jongen van vijf, zes jaar oud veel gespeeld. Het was hier nog leeg en ik heb hier toen al heel veel kuilen gegraven. Ik heb hiernaast ook vaak in de bomen geklommen, maar ik ben nooit over het hek gegaan.’’ Tot slot bekende hij dat hij geen lid is van DLE. ,,Dat kan altijd nog’’, klonk het meteen uit de zaal.

Bakker kreeg na de bijeenkomst een rondleiding van De Wit. Samen liepen ze door de vier opbaarkamers, die naar straten in de de wijk de Drait zijn genoemd (en dus naar rivieren) en die 24 uur per dag voor de nabestaanden open zijn. Ook bekeken ze de koelcel en de aflegruimte. Op de bovenverdieping zijn de kantoren van De Laatste Eer ondergebracht. Slingehof is gebouwd op de fundamenten van het uitvaartcentrum dat er sinds de jaren zestig stond. Het gebouw kan voor uitvaartdiensten ook worden gebruikt door niet-leden van de vereniging.

Tekst en foto’s Fokke Wester