Open avond van Uit de Bron van Christus

DRACHTEN

Stichting Uit de Bron van Christus houdt woensdag 28 november om 20 uur een open avond in Van der Valk Hotel Drachten.

De stichting houdt de open avonden om alle mensen de gelegenheid te geven te horen hoe Gods engelen mensen stimuleren de leefregels van de Christus toe te passen, ten dienste van hun eigen geestelijke groei en de ontplooiing van hun naasten.

Alle mensen, ongeacht wie ze zijn, wat ze doen en wat ze geloven, voelen zich door wat ze meemaken en ervaren soms blij, maar soms ook verdrietig, boos of bang. Deze gevoelens hebben te maken met hoe het lichamelijk en geestelijk gaat, hoe het met de relaties gaat en met wat er op de wereld, dichtbij en veraf, gebeurt.

Om goed met deze gevoelens om te gaan is het nodig onder ogen te zien en te begrijpen dat niets in Gods schepping zonder reden gebeurt. Daarvoor is kennis over de schepping en over de evolutie van de mens noodzakelijk. Jezus Christus heeft die kennis aangereikt en voorgeleefd. Door deze kennis kan iedereen begrijpen, dat mensen door leven na leven ervaringen opdoen en stap voor stap kennis en inzicht verwerven over zichzelf, de ander en de maatschappij om steeds beter in staat te zijn om bewust de goede keuzes te maken. Als vonkjes van God zijn de mensen op weg terug naar Hem.

In deze tijd ontbreekt bij veel mensen de kennis, die Christus heeft aangereikt. Daarom is er weer een impuls vanuit de hemelen. Gods engelen vertellen door hun instrument Lhyza over de liefdevolle God en leggen uit wat Christus ons heeft gebracht. Door het onderricht van de Engelen worden de mensen gestimuleerd om de leefregels van Christus toe te passen, ten dienste van hun eigen geestelijke groei en de ontplooiing van hun naasten.

Het doel van de Stichting Uit de Bron van Christus is wat de Engelen leren, te verbreiden onder de mensen. Daarom zullen vier mensen van deze geloofsgemeenschap/religieuze beweging dat vertellen op woensdag 28 november om 20.00 uur in Van der Valk Hotel Drachten om iedereen de gelegenheid te geven te luisteren en te informeren naar wat de mensen van de Engelen gehoord hebben en wat dit voor de mensen betekent.