Bijzondere kerkdienst Doopsgezinde kerk

DRACHTEN

In de Doopsgezinde Kerk is zondag 11 november om 15 uur een bijzondere kerkdienst.

De leerhuisdienst staat in het teken van het Hebreeuwse woord tsedaka. In de Bijbel wordt dit woord vertaald als gerechtigheid, oprechtheid, deugd, rechtschapenheid, liefdadigheid. Het is een viering om met elkaar te leren en te spreken.

Door tsedeka beter te begrijpen hopen we de arme, de ongelukkige en de zieke beter te begrijpen. Dat past goed bij 11 november, de dag van Sint Maarten.