Recreatievolleyal in de Drait bedreigd door ledentekort

Drachten

Sinds eind jaren 80 van de vorige eeuw is er gelegenheid om overdag te volleyballen’in sporthal De Drait. Door vergrijzing is het aantal deelnemers (m/v) nu zover teruggelopen dat er gestopt moet worden.

Dit kan alsnog voorkomen worden met nieuwe volleyballers. Mensen (m/v) die zin hebben om op maandagen van 12.00-13.30 in Sporthal de Drait in Drachten te komen volleyballen kunnen zich melden bij Henk Kuipers, telefoon 06-40533260. Hij is ook beschikbaar voor het geven van informatie. Het niveau van de volleyballers is recreatief en er is geen leeftijdsgrens.