Najaarsexpositie over De Tike

DE TIKE

Rûnte De Tieke houdt zaterdag 20 en zondag 21 oktober de jaarlijkse najaarsexpositie in het Dorpshuis De Tike.

Elk jaar wordt een verrassend nieuw thema voor dit evenement. Nu eens geen foto's en geschiedenis van voorouders. Dit keer gaat het heel ver terug in de geschiedenis van de omgeving waar later eerst de buurtschap en daarna het dorp De Tike ontstond.

Het is de 15de en 16de eeuw. De vele kloosters (ruim 40) in Friesland zijn nog volop bezig en actief in de ontwikkeling van het Friese land. Wegen, ontginning, inpolderingen, economie en goede werken. Op De Tike bevond zich een kruispunt van kloosterpaden, verbindingen tussen de diverse Kloosters. De Susterweg was een oost-west verbinding en de Jelke Sjoerdsleane maakte deel uit van de route tussen Dokkum-Bergum en Smelle Ie.

De Susterwei begon ooit in Sigerswâld, waar het Klooster Sinaï stond. Wie woonden daar? Hoe kwamen ze daar? Wat deden ze? Hoe zagen ze er uit, die Witte Susters, aan wie de Susterwei haar naam te danken heeft omdat ze daar vaak liepen?

Eén van de Witte Susters komt weer tot leven in het Dorpshuis en een deskundige vertelt over het Klooster in Sigerswâld en haar invloed op de omgeving. De opkomst en de teloorgang.

Dit en nog veel meer is te bekijken en te beluisteren in het Dorpshuis, Master de Jongwei 17, 9219VM De Tike. Beide middagen van 14.00 tot 17.00 uur.