Tentoonstelling Skjin Laai-Tabula Rasa over scheppende kracht van leegte

Beetsterzwaag

In Projectruimte 17 in Beetsterzwaag wordt zondag 14 oktober om 14:30 uur de tentoonstelling Skjin Laai/Tabula Rasa geopend.

Dit is Fries en Latijn voor 'schone lei, onbeschreven blad'. Een panel, bestaande uit Libbe de Vries, wethouder cultuur van Opsterland, Eeltsje Hettinga, dichter van Friesland, en Oeds Westerhof, directeur netwerk en legacy van LF2018, gaat inhoudelijk in discussie over dit thema. Ook wordt de catalogus gepresenteerd. Daarna is vanaf 15:30 uur de bezichtiging van de tentoonstelling in Projectruimte 17 in Beetsterzwaag, die daar blijft tot en met 16 december 2018.

De dichter of kunstenaar zit voor zijn witte papier en opeens vallen er woorden en beelden. Waar komen die woorden en beelden vandaan? Uit de leegte? Zomaar? Begin je steeds weer met een schone lei? In deze expositie Skjin Laai/Tabula Rasa verwoorden en verbeelden meer dan dertig dichters en kunstenaars hun begrip van leegte.

Wat betekent leegte? Hoe maken zij leegte? Begint alles altijd weer opnieuw? Het resultaat is een rijke expositie met teksten, beelden en geluiden die ons als toeschouwer meenemen naar de individuele kunstenaars en hun wereld, maar ons ook confronteren met de existentiële vraag of alles met een schone lei weer kan beginnen.

De expositie Skjin Laai/Tabula Rasa is tot stand gekomen als onderdeel van het programma Sssstt...! Hier fluistert de tijd in het kader van LF2018. Eén van de belangrijkste taken van Tresoar is het bevorderen van de Friese literatuur. Tresoar wil dat doen door het bieden van podia aan Friese dichters. Tegelijkertijd willen we verschillende disciplines bij elkaar brengen: literatuur, beeldende kunst, muziek en toneel. Met Skjin Laai/Tabula Rasa laten kunstenaars en dichters de rijkdom van die combinatie zien.

Naast de tentoonstelling is er een interessant lezingenprogramma om het thema verder uit te werken. Deze zijn op zondagmiddag 28 oktober, 11 november en 9 december om 15:00 uur in de Dorpskerk te Beetsterzwaag. En een Literaire Middag met korte lezingen, voordrachten en optredens over het thema leegte wordt georganiseerd op zaterdag 24 november 2018 van 14:00 -16:00 uur.

Dit alles is georganiseerd door TRESOAR - Fries Historisch en Letterkundig Centrum. Tresoar – www.tresoar.nl - werkt voor dit project samen met Galerie Schoots en Van Duyse te Antwerpen en met CultBee (Stichting Cultuur Beetsterzwaag) – www.cultbee.nl

In de tentoonstelling is werk te zien van: Armando, Willem Abma, Harmen Abma, Pieteke de Boer, Bernard Aubertin, Edwin de Groot, Sies Bleeker, Tsjisse Hettema, Bram Bogart, Eeltsje Hettinga, Marije Bouman, Hein Jaap Hilarides, Jan Henderikse, Simen de Jong, Maaike Hogerhuis, Jan Kleefstra, Elmar Kuiper, Anke Kuypers, Rein de Lange, Jan Maaskant, Bartle Laverman, Albert Oost, André Looijenga, Zoltin Peeter, Aggie van der Meer, Grytsje Schaaf, Henk Nijp, Baukje Scheppink, Marije Roorda, Jan Schoonhoven, Geart Tigchelaar, Kaneli & Smit, Jetze de Vries en Syds Wiersma.

Locatie: Projectruimte Hoofdstraat 17, Hoofdstraat 17, Beetsterzwaag

Periode en tijdstip: Van 14 oktober t/m 16 december, donderdag t/m zondag van 13.00 – 18.00 uur.

Entree tentoonstelling: gratis.

Meer informatie: contact opnemen met Tresoar, via onderstaande contactgegevens. Tel. 058 789 0 789 - info@tresoar.nl - www.tresoar.nl