Zwemmen afgeraden in De Leijen, extra borden voor zwemverbod in PM-kanaal

Burgum/Rottevalle

De provincie Fryslân raadt mensen af om te gaan zwemmen in De Leijen, ter hoogte van het Paviljoen. Langs het Prinses Margrietkanaal wordt met borden extra gewaarschuwd voor het zwemmen in het kanaal. Daar geldt al een algeheel zwemverbod.

De provincie Fryslân geeft een negatief zwemadvies voor De Leijen bij Rottevalle. Volgens de provincie is de kans op gezondheidsklachten daar te hoog in verband met de aanwezigheid van blauwalgen. Bij de zwemgelegenheid wordt met borden aangegeven dat er een negatief zwemadvies geldt.

De zwemwatertelefoon (058-2925650) van de provincie is het gehele zomerseizoen bereikbaar. Bij dit nummer is tot eind september de meest actuele informatie over de waterkwaliteit van het zwemwater in de provincie beschikbaar. Specifieke vragen kunnen wordne gesteld per e-mail aan zwemwater@fumo.nl. Actuele informatie is ook te raadplegen via de internetsite www.zwemwater.nl.

Extra borden

Rijkswaterstaat gaat morgen borden plaatsen met ‘verboden te zwemmen’ op drie locaties langs het Prinses Margrietkanaal: bij brug Burgum, brug Schuilenburg en brug Blaauwverlaat. Op deze locaties worden, ondanks het reeds geldende zwemverbod voor het hele kanaal, regelmatig zwemmers gesignaleerd.

In de zomer zoeken veel mensen verkoeling en ontspanning in het water, soms ook in het Prinses Margrietkanaal. Dit is niet zonder gevaar. Ondanks een zwemverbod in vaarwegen en bij bruggen, sluizen en havens, ontstaan jaarlijks gevaarlijke situaties met schepen en gebeuren er ongelukken. Zo kwam afgelopen vrijdag een jongen uit Burgum om het leven tijdens het zwemmen in het kanaal.

De borden zijn bedoeld om zwemmers extra op het zwemverbod te attenderen. Het zwemverbod geldt voor de hele vaarweg van Lemmer naar Delfzijl, ook op plekken waar de nieuwe borden staan. Zwemmers riskeren een boete van 140 euro.

Voorlichting

Rijkswaterstaat waarschuwt jaarlijks voor de gevaren van het zwemmen in kanalen en rivieren via media, de website rijkswaterstaat.nl en sociale media. Ook delen medewerkers op patrouillevaartuigen folders uit over gevaren van zwemmen in rivieren en kanalen:

- Zwemmers zijn voor opvarenden van een binnenvaartschip nauwelijks zichtbaar.
- Een groot schip kan niet direct vaart minderen of op het laatste moment uitwijken.
- Zwemmers worden snel meegezogen door de sterke onderstroom van een passerend schip.
- Zwemmers zijn niet opgewassen tegen de sterke stroming van kanalen en draaikolken.
- Zwemmers kunnen door de sterk wisselende temperatuur van het water kramp krijgen en onderkoeld raken. 

Het is ook bijzonder gevaarlijk om van bruggen en meerpalen af te springen. Door het troebele water is de diepte niet in te schatten en zijn voorwerpen op de bodem vaak niet te zien. Wie veilig wil zwemmen in natuurwater kan een officiële zwemlocatie vinden op de site www.zwemwater.nl, een gezamenlijke site van waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. Ook is er een gratis te downloaden zwemwaterapp.

 


Auteur

fokke.wester