Rotonde Kaden/Dwarsvaart van start

Drachten

Aannemer Jansma BV Drachten zal voor 741.000 euro de rotonde aanleggen op de kruising van de Kaden met de Dwarsvaart en de herinrichting van De Kaden voltooien.

Verwacht wordt dat het werk aan de rotonde kan starten rond het begin van de zomervakantie (week 30). Dat kan dan half oktober worden afgerond. Tussen half oktober en begin januari zijn er geen werkzaamheden op de Kaden.

Zodra het weer het toelaat start de aannemer begin 2019 met de resterende werkzaamheden aan de Noord- en Zuidkade, inclusief parkeerterrein. Het gehele werk zal volgens planning voor eind april 2019 worden opgeleverd.

De ondernemers en bewoners worden op de hoogte gesteld van de planning van de werkzaamheden. Voor de start van de werkzaamheden organiseert de aannemer nog een informatiebijeenkomst voor alle bewoners, bedrijven en winkeliers. Gedurende het gehele werk wordt door de aannemer een omgevingsmanager aangesteld die 24/7 het aanspreekpunt is voor alle belanghebbenden.


Auteur

fokke.wester