Onafhankelijke commissie geeft WoonFriesland 8 -

Drachten

Huurdersorganisaties, gemeenten en partners zien en waarderen de inzet en resultaten van WoonFriesland.

Een onafhankelijke visitatiecommissie blikte terug op de periode 2014 – 2017 en stelde dat vast door deze organisaties te interviewen. De commissie hield ook de geleverde prestaties tegen het licht, beoordeelde de inzet van geld en onderzocht hoe WoonFriesland wordt bestuurd en geleid. Al deze aspecten bij elkaar kregen gemiddeld een 8 - van de commissie. Een mooie stijging ten opzicht van de 6,8 over de vorige periode.

Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder is ‘grutsk’ op de beoordeling: ,,Het oordeel van de commissie is helder en voor ons een steun in de rug. Ik bedank alle partners voor hun bijdrage, constructieve reflectie en waardering. De 8 die we van onze huurdersorganisaties kregen, weerspiegelt onze inzet. Met onze partners en eigen medewerkers bouwen we samen verder aan goed en betaalbaar wonen voor onze huurders. Daar draait het om.”

Elke 4 jaar

Corporaties worden elke 4 jaar onderzocht en beoordeeld door een onafhankelijke visitatiecommissie. Dit gebeurt door interviews, veldbezoek en diepgaande analyses van een grote hoeveelheid documenten. Volgens de visitatiecommissie is de financiële continuïteit goed op orde. Het sociaal verhuurbedrijf heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op kostenreductie en de personeelsomvang gehalveerd. ‘WoonFriesland zet haar vermogen weloverwogen in, passend bij de opgaven in haar werkgebied. Ook is een duidelijke relatie tussen visie, strategie en beleid en uitvoering aanwezig, die bovendien goed wordt uitgedragen en uitgelegd aan de belanghebbenden.’

Goed op weg

De visitatiecommissie ziet WoonFriesland als een buitengewoon ambitieus en daadkrachtig sociaal verhuurbedrijf. Na een ingrijpende reorganisatie, heroriëntatie en professionalisering is WoonFriesland goed op weg dé sociale verhuurorganisatie in Friesland te zijn. ‘WoonFriesland heeft een zeer goede uitgangspositie gecreëerd om in de komende jaren van betekenis te zijn voor de volkshuisvesting in Friesland.’

De commissie geeft ook aan waar ruimte is voor verdere optimalisatie. WoonFriesland gaat nog beter uitdragen wat zij samen met partners doet aan duurzaamheid en innovatie. Daarnaast vindt WoonFriesland het belangrijk om uit te leggen waarom keuzes (zoals verkoop zorgvastgoed en het bouwen van betaalbare huurwoningen) cruciaal zijn om een goed sociaal verhuurbedrijf te blijven.

Het volledige rapport is te zien op www.woonfriesland.nl