Formatie start met ELP, VVD, PvdA en GroenLinks/FNP

Drachten

De formatie van een nieuw college in Smallingerland gaat verder met ELP, VVD, PvdA en GroenLinks/FNP. Dat heeft (in)formateur Ton Baas dinsdagavond bekendgemaakt tijdens een raadsbijeenkomst.

,,Hiermee ontstaat een inhoudelijk breed georiënteerde coalitie die kan rekenen op een vertegenwoordiging van 17 van de 31 raadszetels. Deze voorgestelde combinatie is tot stand gekomen op basis van de verkiezingsuitslag en de duiding daarvan door partijen, vergelijking van verkiezingsprogramma's, gesprekken en samenhang in beoogde ambities. In de gesprekken gaat het niet alleen over harde onderwerpen. Het gaat ook om het vertrouwen dat er is in een vruchtbare bestuurlijke samenwerking. Besturen is immers mensenwerk", zegt Baas.

Zowel ELP, VVD als GroenLinks hebben meer stemmen gekregen dan in 2014. Uit de inventarisatie door de heer Baas blijkt dat andere partijen met stemwinst om andere redenen niet in beeld komen voor coalitievorming. ,,De PvdA en FNP hebben stemmen verloren, maar dat geldt - met uitzondering van D66 - ook voor de overige (college)partijen. Door de opstelling van D66 bij de vaststelling van het raadsprogramma ligt deelname aan een coalitie niet voor de hand", aldus de informateur.

Vanwege het omvangrijke takenpakket voor het college met portefeuilles die extra inzet vragen, is er voldoende reden voor een college van 5 fulltime wethouders. De informateur adviseert dan ook een college met als onderverdeling: ELP 2, PvdA 1, VVD 1 en GroenLinks/FNP 1, waarbij GroenLinks de wethouder aandraagt.

De volgende stap in de opdracht van de heer Baas is om samen met de beoogde coalitie een
coalitieprogramma op hoofdlijnen op te stellen. Hierover zijn de eerste afspraken inmiddels gemaakt. De planning is dit in de komende drie weken vorm te geven, zodat eind deze maand het nieuwe college kan worden geïnstalleerd


Auteur

Joshi Kuiper Redacteur