Schaduwverkiezingen voortgezet onderwijs Burgum

BURGUM

 Donderdag 15 maart organiseren welzijnsorganisatie KEaRN en de gemeente Tytsjerksteradiel, in nauwe samenwerking met osg Singelland en csg Liudger in Burgum, schaduwverkiezingen op de beide scholen.

Dit is in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. De schaduwverkiezingen worden gehouden van 11.30 tot 13.00 uur (op beide scholen tegelijk). Alle leerlingen van de beide scholen mogen hun stem uitbrengen. Vanuit de gemeente worden de stemhokjes, de stemformulieren en de stembussen geregeld. Burgemeester Jeroen Gebben en kandidaat-raadsleden zijn in de scholen aanwezig. Op 7 en 9 maart deden kandidaat-raadsleden mee aan drie lesmodules voor leerlingen van klas 3 op Singelland. Dinsdag nemen leerlingen van Singelland en Liudger korte interviews af met kandidaat-raadsleden. Hiervan worden filmopnames gemaakt. De filmpjes zullen via de gemeentelijke (raad)website en Facebook en Twitter worden verspreid. Het enthousiasme onder de leerlingen om kandidaat-raadsleden te interviewen is groot. Jongerenwerkers van welzijnsorganisatie KEaRN en mensen van het Sociaal Atelier verzorgen de voorbereiding en de filmpjes. KEaRN heeft de afgelopen week leerlingen, tijdens de pauzes op de scholen, voorbereid op wat er gaat gebeuren. Met de opzet van deze activiteiten wordt de wens van de raad gevolgd om jongeren te betrekken bij de gemeentepolitiek en hen bewust te maken van de invloed die zij later, als kiesgerechtigde, kunnen hebben. Daarnaast hoopt de raad ook door deze activiteiten jongeren blijvend te interesseren voor de politiek. Zij sluiten aan bij overige activiteiten die, met steun van ProDemos, al worden georganiseerd vanuit de gemeente Tytsjerksteradiel, zoals Klassenbezoek@Gemeentehuis en Democracity.

Auteur

Fokke Wester