Smallingerland vraagt meer voor begraven, maar biedt ook meer

DRACHTEN

Smallingerland is een van de duurdere gemeenten als het gaat om tarieven voor begraafplaatsen, maar de gemeente biedt wel meer waar voor dat geld.

Dat blijkt uit een onderzoek dat is gedaan op verzoek van de gemeenteraad. De raad vroeg zich vorig jaar af hoe de tarieven in Smallingerland zich verhouden tot andere gemeenten in de omgeving. Voor het onderzoek is gekeken naar de tarieven in Opsterland, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Leeuwarden, Heerenveen, Súdwest Fryslân, Fryske Marren, Marum, Leek en Grootegast. Na analyse van de gegevens zijn drie gemeenten buiten beschouwing gelaten. Achtkarspelen telt geen gemeentelijke begraafplaatsen, Tytsjerksteradiel heeft jaarlijks slechts een handjevol begrafenissen op de gemeentelijke begraafplaats en kent verder geen asbestemmingen en Grootegast biedt alleen graven aan voor onbepaalde tijd. Standaard Bij de grafhuurtarieven bevindt Smallingerland zich samen met Leek en Leeuwarden in de top drie van duurste gemeenten. De vergelijking van de totale kosten van grafhuur en begraven/bijzetten geeft hetzelfde beeld (alleen bij de urnen-nissen is Opsterland de duurste gemeente). Smallingerland is dus één van de duurdere gemeenten. Maar op het gebied van schoonmaken van de grafsteen en het onderhouden van de vaste beplanting op een graf is Smallingerland de enige van de onderzochte gemeenten die dit standaard verzorgt, zo betoogt het college. Hier is destijds voor gekozen, omdat de graven en daarmee de gehele begraafplaats er dan altijd verzorgd bij liggen en klachten van nabestaanden over slecht onderhouden buurgraven worden voorkomen. In Leeuwarden moet de rechthebbende zelf de grafbeplanting onderhouden, in Leek is de rechthebbende verantwoordelijk voor zowel het schoonmaken van het gedenkteken als het onderhoud van de grafbeplanting. In Heerenveen en Marum kan de rechthebbende ervoor kiezen het gehele grafonderhoud zelf te doen of tegen betaling uit te besteden aan de gemeente. Bij de keuze voor uitbesteding aan de gemeente zijn Heerenveen en Marum duurder dan Smallingerland, die daarmee een middenmoter zou worden (met uitzondering van de urnennissen). Heerenveen verricht voor dat geld echter wel weer iets meer onderhoud dan Smallingerland en Marum, namelijk ook het verven van de letters en het rechtzetten van de steen. Breedste pakket Verder is opvallend dat Smallingerland het breedste pakket aan grafsoorten en asbestemmingen aanbiedt. Daarnaast biedt Smallingerland korte huurtermijnen aan, zowel bij de eerste huurtermijn als bij een verlenging. Smallingerland heeft als enige gemeente een minimale huurtermijn van 10 jaar, bij de andere gemeenten is dit minimaal 15, 20 of zelfs 30 jaar. Alleen in Smallingerland, Leeuwarden en Heerenveen is het mogelijk de huurtermijn van alle grafsoorten te verlengen met minimaal 5 jaar. In de andere gemeenten is de minimale verlengingstermijn 10 jaar. Vorig jaar koos de helft van de rechthebbenden in Smallingerland voor een verlenging van 5 jaar. Met het introduceren van deze termijn is het verlengen van grafhuur voor mensen met een kleinere beurs verbeterd. Uit het onderzoekt blijkt dat de tarieven moeilijk vergelijkbaar zijn, omdat er heel verschillend mee wordt omgegaan. De 'kale' huurtarieven geven dus geen compleet beeld van wat de rechthebbende daarvoor krijgt. Verder is het de vraag of een gemeente kostendekkende tarieven wil hanteren. In Smallingerland zijn met ingang van 1 januari 2014 de tarieven met 25-30 procent verhoogd om ze kostendekkend te maken. Er zijn gemeenten waar kostendekkendheid nooit een issue is geweest en die dus zelf een deel van de lasten opvangen. In Smallingerland wordt een apart (goedkoper) tarief voor dubbele graven gehanteerd, in de andere gemeenten is de prijs van een dubbel graf gelijk aan de prijs van twee enkele. Leeuwarden hanteert voor de Noorderbegraafplaats een tarief dat tweemaal zo hoog is als voor de andere zes begraafplaatsen in de gemeente. In de vergelijking is deze begraafplaats buiten beschouwing gelaten. Als dit niet was gebeurd, dan was Leeuwarden hoger uit de bus gekomen.

Auteur

Fokke Wester