Ha&Ie maakt zelf nieuwe verlichting voor Drachtster centrum

DRACHTEN

Het Drachtster winkelcentrum krijgt nieuwe feestverlichting, die is geïnspireerd op Oxford Street in Londen.

Over nieuwe feestverlichting in het Drachtster centrum wordt al heel lang gepraat, maar het bleek altijd moeilijk om knopen door te hakken. Ha&Ie-voorzitter Herman Hofman zette het onderwerp in de laatste ledenvergadering opnieuw op de agenda en daaruit volgde de oprichting van de werkgroep Dr8888 Verlicht, met naast Hofman ook juwelier Hendrik Steensma, Popco Jacobi en Douwe Rozema. ,,It hiele sintrum seach der wer perfekt út, mar op it nije Raadhuisplein hienen se oare ferljochting as yn de rest. Ik fûn dat it no ris tiid wie om troch te pakken'', zegt Hofman. Opvouwbaar De werkgroep zocht uit wat er is aan verlichtingsarmaturen en kocht ook een paar dingen, maar die voldeden niet. De verlichting moet namelijk niet alleen mooi zijn, maar ook opvouwbaar en makkelijk op te ruimen en te stallen. Vervolgens gingen de leden zelf aan het knutselen. ,,It like ús as kollega's leuk om sels wat ta stân te bringen. Ientsje kaam mei plaatsjes fan de ferljochting op Oxford Street yn Londen. Dêr ha se boppe de strjitte bollen hingjen, yn ferskillende kleuren. Prachtich, dus doe binne wy sels oan'e slach gien en dat seach der echt perfekt út.'' In een proefopstelling probeerden de werkgroepleden verschillende mogelijkheden uit. Een opstelling met bollen van gelijke grootte bleek niet goed te werken, waarna werd gekozen voor variatie in omvang. Daarna bleek ook een synchrone opstelling minder geschikt, zodat werd geschoven met de bollen. Tenslotte werden tussen de koelwitte bollen ook warmwitte geplaatst, zodat er afwisseling kwam, zonder dat het meteen heel druk werd. Vervolgens gingen de werkgroepleden vier maandagen in september aan de slag in de werkplaats van de juwelier. ,,Wy hawwe it allegear sels wat útdoktere en yn septimber is de produksje echt úteinsetten. Wy ha mallen makke, sadat wy alles presiis op maat meitsje koenen.'' Dertig meter Er is nu feestverlichting voor dertig meter straat en die is 700 keer zo zuinig als de oude verlichting, die dateert uit het begin van de jaren negentig. De nieuwe lampen worden uitgeprobeerd in de Oudeweg, ter hoogte van Café Marktzicht, omdat daar niks meer hangt en er dus ook niets weggehaald hoeft te worden. Deze pilot wordt onthuld op woensdag 8 november, 's avonds om half zeven. De onthulling vindt plaats op feestelijke wijze, middels The Big Switch-on, door burgemeester Tom van Mourik. De officiële handeling isin principe alleen voor genodigden, dus centrumondernemers, store-managers, pandeigenaren, gemeentebestuurders en omwonenden. ,,Mar as ien nijsgjirrich is, mei er fansels ek lânskomme'', zegt Hofman. De pilot blijft overigens hangen tot in januari, net zolang als de feestlampen in de rest van het centrum. De pilot is niet een kant en klaar plan, het is voor de ondernemers in de rest van het centrum niet slikken of stikken, zegt Hofman. De verdere uitwerking kan per straat worden besproken. ,,It liket my leuk as dit oeral tapast wurdt, mar it is besprekber. Alle kleuren binne mooglik, miskien kin it sels wol per strjitte oanpast wurde. En boppe de feart is it fansels hielendal moai. Sokke ferljochting is yn prinsipe foar in peariode fan tsien jier, mar it is tuskentiids ek oan te passen. It sil noch wol eefkes duorje, it is net sein dat dit oar jier allegear al hinget. Mar it fielt echt hiel goed om sa meiïnoar der mei oan it wurk te wêzen. Ik bin der ek wiis mei dat dit inisjatyf út de ûndernimmers sels komt, dat ha ik hiel lang mist yn it sintrum'', zegt Hofman.

Auteur

Fokke Wester