Opnieuw auto uit de Drachtstervaart gehaald

DRACHTEN

Bergingsbedrijf Tolman heeft donderdagmiddag opnieuw een voertuig uit de Drachtstervaart moeten takelen. Toch gebeurt het volgens de berger in Drachten niet opvallend vaak.

De auto stond geparkeerd op het terrein van de Stichting Maatschappelijk Werk aan het Moleneind, het gebouw van Accolade. Vermoedelijk heeft de bestuurder de auto niet op de handrem gezet, waardoor hij van de stoep is afgereden. De auto dreef verder en belandde uiteindelijk aan de overkant van de Vaart, waar hij zonk. De politie kreeg rond half drie de melding van het ongeval en schakelde het bergingsbedrijf in. Na elk ongeval wordt op de sociale media geroepen om maatregelen om dergelijke ongevallen te voorkomen, zoals hekjes langs de Vaart. Volgens Albert Tolman van het bergingsbedrijf uit Beetsterzwaag raken er gemiddeld per jaar niet eens zoveel auto's in de Drachtstervaart. ,,Wy hâlde dat net hiel presiis by, mar dat sil yn Drachten sûnt de iepening fan de Feart in stik as sân, acht kear bard wêze, dus in kear as trije, fjouwer yn't jier. Mar dat is net oerdreaun folle, yn Bakkefean wurde wy faker ynskeakele.'' Overal waar water is, gebeurt het dat er auto's in rijden, stelt Tolman. ,,Dat komt ek omdat hast oeral de stoepen en diken skean rinne, dy lizze op ôfwetterjen nei de sleat ta.'' Volgens de berger is het eigenlijk altijd een kwestie van foutparkeren. ,,Dus hy stiet net yn de fersnelling of net op de hânremme. It is mar selden dat der echt in ûngefal bard is en der is eins ek noait sprake fan letsel.'' De materiële schade daarentegen is wel groot, want auto's die in het water hebben gelegen zijn zo goed als waardeloos. ,,Ja, dy binne total-loss. Sjochst der soms neat oan, mar wetter jout hiel rare skea.''

Auteur

Fokke Wester