Alzheimercafé Drachten over onbegrepen gedrag

Drachten

 Dinsdag 12 september om 20.00 uur bent u weer van harte welkom in het Alzheimercafé in Drachten, in @Holdert. Het thema van deze avond is ‘dementie en onbegrepen gedrag'.

Janny Zaadstra, gezondheidspsycholoog bij de Kwadrantgroep zal het een en ander vertellen hierover. Dementie raakt de kern van het mens-zijn. Meest opvallend zijn de geheugenproblemen, maar in een later stadium treden ook vaak gedragsproblemen op. Dit vraagt een continu aanpassingsvermogen voor zowel mensen met dementie, hun naasten als ook professionele zorgverleners. Door de term 'onbegrepen gedrag' te gebruiken wordt duidelijk dat er geprobeerd moet worden het gedrag beter te begrijpen en de oorzaken van het gedrag te achterhalen. Het Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De aanwezigen praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, wisselen ervaringen uit over dementie en mogelijkheden voor hulp- en dienstverlening. Elke keer staat een onderwerp centraal, vaak is er een spreker. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer, net als in een gewoon café. Het programma duurt ongeveer twee uur. De toegang is gratis.

Auteur

Redactie