Friesland krijgt twaalf drijvende vuilwaterstations

DRACHTEN

Recreanten op het water hoeven met hun afvalwater in de toekomst niet meer helemaal naar een jachthaven. Verspreid over de provincie komen er twaalf drijvende vuilwaterstations.

Deze week opende Recreatieschap Marrekrite het tweede drijvende vuilwaterstation It Húske bij de Sont, aan de vaarweg tussen Workum en De Fluessen. Daar kunnen waterrecreanten de vuilwatertank van hun boot legen. Sinds dit voorjaar ligt er eenzelfde station in de Noarder Alde Wei. Met de drijvende vuilwaterstations wil Marrekrite bijdragen aan schoon zwem- en vaarwater. Daarom wil het recreatieschap in de toekomst nog tien stations plaatsen. Bij It Húske kunnen watersporters gratis hun vuilwatertank legen. Schippers hoeven hiervoor niet meer speciaal naar een jachthaven; ze kunnen eenvoudig aanmeren bij It Húske. Bovendien zijn de drijvende vuilwaterstations duurzaam en zelfvoorzienend. De zonnepanelen op het dak wekken de benodigde stroom op. Het vuilwater wordt ecologisch gezuiverd en schoon teruggestort op het water. Het systeem is nog niet geschikt voor bilgewater (met olie). De drijvende vuilwaterstations zijn ontwikkeld door Afmitech Friesland uit Joure en YP Your Partner uit Drachten. Schoon zwemwater De toekomstige stations worden mogelijk voorzien van Wifi, een douche en een toilet. Daarnaast vaart ook de vuilwaterboot in de weekenden van augustus op het Friese water. Watersporters kunnen bij deze boot hun vuilwatertank legen en informatie opdoen over het opvangen en lozen van vuilwater. Recreatieschap Marrekrite, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân maken het watersporters zo makkelijk mogelijk om hun vuilwater verantwoord af te geven. Dit kan al bij meer dan honderd jachthavens in Fryslân. Alle vuilwaterstations zijn te vinden op www.vuilwatervangjeop.nl en in de Watersport App. Ondanks het lozingsverbod voor toiletwater van pleziervaartuigen lozen nog steeds veel watersporters hun vuilwater in het oppervlaktewater. De campagne ‘Gewoon schoon, lekker Fri(e)s’ stimuleert recreanten om zelf een bijdrage te leveren aan schoon zwem- en vaarwater door hun vuilwater op te vangen en vervolgens te lozen bij een van de vuilwaterstations. BAAS Met de Bever Autarkisch Afvalwater Station (BAAS) zorgen Afmitech Friesland en YP Your Partner samen voor veilige en verantwoorde zuivering van afvalwater uit de recreatievaart. Door de drijvende afvalwaterzuivering kunnen vaarrecreanten onderweg hun vuilwatertank legen en daarna weer verder varen op de Friese meren. De installaties van Afmitech Friesland BV met het informatie- en besturingssysteem C.A.R.S van YP Your Partner zuivert het vuilwater ter plekke en loost het schoon op het oppervlakte. Voor het monitoren en bedienen van de BAAS gebruikt Afmitech Friesland het C.A.R.S systeem van YP Your Partner. ,,C.A.R.S is een applicatie waarbij je op afstand de BAAS kan inlezen en indien nodig instellingen kan wijzigen. Als wij op locatie metingen verrichten en instellingen moeten wijzigen, kan dat met C.A.R.S direct op afstand gebeuren”, legt Jan Boele de Jong van Amfitech uit. Naast het op afstand bedienen van de installatie, krijgen Amfitech en zijn klanten ook inzicht in het proces door C.A.R.S. ,,Waar we ook zijn, we krijgen direct een melding als de BAAS in storing staat of niet gewenst functioneert. Ook onze klanten kunnen een melding binnenkrijgen en bijvoorbeeld zien hoeveel kuub water wordt ingenomen.'' Bekijk hier de video waarin Jan Boele de Jong, directeur Afmitech Friesland BV, vertelt over dit project.

Auteur

Fokke Wester