Tom van Mourik waarnemend burgemeester Smallingerland

Drachten

Tom van Mourik is vanmiddag door commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok beëdigd als waarnemend burgemeester van de gemeente Smallingerland.

De benoeming gaat in op 15 juli. Tot die datum is Van Mourik (60, VVD) waarnemend burgemeester van de gemeente Menameradiel. De benoeming geldt voor een periode van minimaal anderhalf jaar. Na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar start de procedure voor de Kroonbenoemde burgemeester. De commissaris heeft zich bij zijn zoektocht laten leiden door een profiel dat opgesteld is door de gemeenteraad van Smallingerland. Hij heeft een tweetal keren mogen overleggen met een delegatie uit de gemeenteraad en vervolgens één passende kandidaat voorgedragen. De raadsdelegatie heeft hier positief op gereageerd. Eervol ontslag Van Bekkum De post in Smallingerland kwam per 15 juli vrij nadat burgemeester Tjeerd van Bekkum aangaf vanaf die datum aan de slag te gaan als directeur van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018. Van Bekkum was vijf jaar burgemeester van Smallingerland. De Koning heeft hem deze week eervol ontslag verleend. Overstap Van Mourik Brok gaat snel in overleg met de raad van Menameradiel om daar tot een nieuwe waarnemer te komen. De gemeente Menameradiel is volledig klaar voor de fusie op 1 januari met Franekeradeel, Het Bildt en een deel van Littenseradiel tot de gemeente Waadhoeke. Vandaar dat het volgens Brok ook mogelijk is dat Van Mourik de overstap kan maken. De in Leeuwarden woonachtige Van Mourik was in afwachting van de fusie sinds 2012 waarnemend burgemeester van Menameradiel. Van Mourik was eerder onder meer wethouder in de gemeenten Vlieland en Leeuwarden. Ook was hij vijf jaar fractievoorzitter van de VVD in Provinciale Staten.

Auteur

Redactie