Subsidie voor opknappen omstreden monument in Nijega

DRACHTEN

De gemeente Smallingerland betaalt 6.806,70 euro voor het opknappen van het gemeentelijk monument aan de Kommisjewei 41 in Nijega.

De eigenaar heeft bij de gemeente een verzoek ingediend voor een bijdrage voor het onderhoud van het schilderwerk en het vervangen / vernieuwen van houtwerk aan de dakkapel en goten. De werkzaamheden bestaan uit het schilderen van al het houtwerk aan de voorgevel en het vervangen van in slechte staat verkerend houtwerk. De opknapbeurt kost in totaal 23.000 euro en volgens de gemeentelijke regels komt de helft van de kosten in aanmerking voor subsidie, maar daarbij geldt een maximum van 6.806,70 euro. Dit bedrag komt uit het potje voor Monumenten en cultuurhistorie. Lees ook: Eigenaar pand in Nijega wil niet op monumentenlijst Smelne's Erfskip over Kommisjewei 41 in Nijega  

Auteur

Fokke Wester