Oranjecomité krijgt voortaan meer subsidie

DRACHTEN

De gemeente Smallingerland verhoogt de jaarlijkse subsidie aan het Oranjecomité naar 8000 euro.

De subsidie voor het Oranjecomité stond jarenlang op 4850 euro en is vorig jaar eenmalig verhoogd tot 5500 vanwege een tekort in de begroting. Verder heeft de gemeente vorig jaar besloten een deel van de kosten rond evenementen, zoals leges, voortaan wel in rekening te brengen. Organisatoren mogen die extra kosten weer in hun subsidieaanvraag meenemen. Deze werkwijze is gekozen om de administratie zuiver te houden. Voor het Oranjecomité komen deze kosten neer op 1600 euro. De jaarlijkse dodenherdenking die het Oranjecomité voor de gemeente organiseert kost gemiddeld 3.000 euro per jaar. Deze kosten worden betaald uit het potje voor Representatie college. Het Oranjecomité stuurt daarvoor een aparte factuur. Het comité heeft in een aantal gesprekken met de gemeente aangegeven de begroting steeds moeilijker rond te krijgen. De inkomsten van activiteiten op Koningsdag zijn terug gelopen, sponsoren zijn de afgelopen jaren afgehaakt en de geldstroom die voortkwam uit de verkoop van het Oranjeterrein is intussen ook opgedroogd. Om te snijden in de kosten is dit jaar al besloten om de oranjekoepel niet langer aan te brengen op het carillon, dat scheelt al 3000 euro per keer. De gemeente ziet het bestaansrecht van het Comité vooral in het organiseren van activiteiten. ,,Drachten kan op Koningsdag niet met goed fatsoen zonder georganiseerde reuring'', aldus het college. Daarvoor was de bestaande subsidie te karig, reden waarom het bedrag nu blijvend is verhoogd. De voorgestelde verhoging dekt echter nog steeds niet het volledige programma. Het college vindt dan ook dat de Oranje-activiteiten een basis moeten vinden in de samenleving. ,,Er moet inzet blijven om fondsen te blijven werven.''

Auteur

Fokke Wester