Zes uur in de rij, maar dan heb je wel kaartjes voor Oerrock

URETERP

Een lange rij stond aan het eind van de morgen voor de ingang van sporthal de Wier in Ureterp. De laatste kaartjes voor Oerrock gingen exact om twaalf uur in de verkoop.

Tekst Fokke Wester Foto's Willy Wilpstra Het pleintje vlak voor de ingang was met hekken ingedeeld als een kronkelzone, zodat de lange rij zo goed mogelijk over de ruimte kon worden verdeeld. Daarachter vormde zich in de loop van de ochtend ook weer een lange rij, die bij het openen van de deuren al een flink eind de hoek om was gegaan en tot halverwege de sporthal was gegroeid. Kofje en broadsjes Toen de beveiligers van Van der Velde om exact twaalf uur de deur openden en het eerste groepje van tien doorlieten, werden de eerste kaarten voor Oerrock 2017 gekocht door Nathalie Vellenga uit Drachten. Zij zat vanmorgen om zes uur al voor de deur. En daarmee was ze niet de enige, want ook Fokke Alma uit Surhuisterveen was er al vroeg bij. ,,Ik hie in tas mei kofje en broadsjes meinaam'', vertelde hij glunderend, met de kaartjes in zijn hand. De tas van Janet Rooks en Iris Tiemersma uit Waskemeer en Siegerswoude was gevuld met chips en ijsthee, vertellen ze lachend. ,,Wy wienen hjir om kertier foar sânen al.'' Iedereen De ironie wil dat ook de mensen die om kwart voor een op hun gemakje aan kwamen fietsen nog ruim op tijd waren, want uiteindelijk bleek iedereen zijn Oerrock-kaarten te kunnen krijgen. In totaal zijn er volgens de organisatie rond de duizend tickets verkocht voor het popfestival in het Hemelvaartsweekeinde, terwijl er nog vijftienhonderd beschikbaar waren. Per klant konden maximaal vier kaarten worden gekocht. ,,Mar de measten wienen wol sa sportyf om allinnich twa kaarten foar harsels te keapjen. Dan hâlde wy ek noch wat oer foar de lêste leafhawwers.'' Alle kaarten zijn inmiddels uitverkocht. Een van de laatsten die zijn kaarten aan de balie afhaalde was Oene Roelsma uit Bakkeveen. ,,Doe't de kaarten foar Oerrock online ferkocht waarden wie ik oan it wurk en dan bist gewoan te let. Moai dat se op dizze manier de minsken ek noch in kâns jouwe.'' Kijk hier voor een kort filmpje van de kaartverkoop

Auteur

Fokke Wester