Lege schoolgebouwen kans voor Beetsterzwaag

Drachten

Obs De Trime en cbs De Paedwizer willen hun schoolgebouwen vervangen door één brede school. Afhankelijk van waar het nieuwe gebouw komt,  komen één of beide bestaande schoollocaties vrij voor een eventuele andere invulling.

Welke kansen biedt dit voor Beetsterzwaag? Wethouder Piet van Dijk: ,,Ik ben benieuwd welke kansen en mogelijkheden Beetsterzwaag hierin zelf ziet. Ziet het dorp kansen en kan er  in combinatie met de nieuwe brede school iets meer van gemaakt worden?Voor de brede school stelt de gemeente vanuit haar wettelijke taak financiële middelen beschikbaar. Voor andere kansen of mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de wens van de voetbalvereniging voor nieuwe kleedkamers en een kantine, ligt geen geld op de plank. De uitdaging voor het dorp of de vereniging is om daar zelf creatieve oplossingen voor te bedenken. De gemeente werkt graag mee aan eventuele initiatieven door partijen te  faciliteren, te stimuleren en te verbinden." Voor zowel het dorp als de gemeente betekent het project ‘Kansen voor Beetsterzwaag’ een andere manier van werken. In andere Opsterlandse dorpen zijn al voorbeelden te zien waarbij het initiatief door het dorp zelf is genomen, zoals bij het nieuwe MFA in Tijnje. Rol van de gemeenteraad De gemeenteraad moet zich nog uitspreken en wordt 3 april gevraagd om de bestuursopdracht voor het project ‘Kansen voor Beetsterzwaag’ vast te stellen. Ook wordt de raad gevraagd dan een budget van 95.000 euro beschikbaar te stellen. Met dit bedrag kan de gemeente het dorp faciliteren en stimuleren in de zoektocht naar kansen en mogelijkheden voor Beetsterzwaag.

Auteur

Redactie