Vereniging Eastermar’s Lânsdouwe viert 25-jarig bestaan

Drachten

De Vereniging Eastermar's Lânsdouwe viert vrijdag 24 maart van 13.30 tot 16.30 uur haar 25-jarig bestaan in de Hege Stins in Eastermar.

Sprekers zijn Prof. Dr. Ir. Jan Douwe van der Ploeg (em. hoogleraar rurale sociologie aan de landbouwuniversiteit Wageningen) en mw. Drs. Marjolijn Sonnema (directeur generaal Agro en Natuur bij het ministerie van Economische Zaken). De presentatie en muzikale omlijsting is in handen van Tet Rozendal. De vereniging is op 23 maart 1992 opgericht door boeren en grondgebruikers in het voormalige Landinrichtingsgebied Eastermar, met als doel Landbouw, Milieu, Natuur en Landschap met elkaar te verweven. De intensivering in de landbouw in de 80'er jaren van de vorige eeuw had tot gevolg dat landschap en milieu in kwaliteit achteruit gingen. Landbouworganisaties en overheid hadden destijds de afspraak gemaakt voor scheiding van functies. Maar het kleinschalige coulissenlandschap leent zich niet voor een scheiding van de functie landbouw of natuur. In 1992 vroeg het ministerie van V.R.O.M om ideeën voor een betere leefomgeving in het buitengebied. De boeren in Eastermar hebben toen het idee geopperd om functies te verweven om daarmee het landschap te versterken. Weliswaar met de restrictie dat er geen extra planologische beperkingen zouden worden opgelegd en er een vergoeding zou zijn voor onderhoudskosten van de houtwallen. De politiek heeft daar positief op gereageerd. De boeren en grondgebruikers in Eastermar hebben zich daarna verenigd in de Vereniging Eastermar's Lânsdouwe. Daarmee was de eerste agrarische natuur vereniging in Nederland een feit. Er zouden nog vele volgen. Landelijk zelfs meer dan 100. In Noord-Oost Fryslân is een aantal van dit soort verenigingen doorontwikkeld in de Noardelijke Fryske Wâlden. Door het initiatief van de VEL en door de inzet van de leden van deze verenigingen is het unieke coulisselandschap in deze regio in stand gebleven. Tijdens de jubileumviering wordt hier nog eens uitvoerig bij stilgestaan.  

Auteur

Redactie