Waterberging Donkerbroek voor het eerst onder water gezet

DONKERBROEK

De nieuw aangelegde waterberging ten westen van Donkerbroek is woensdag bij wijze van proef onder water gezet. Met een druk op knop zette Marian Jager, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, de schuif open.

Hiermee stroomde het water vanuit de Opsterlandse Compagnonsvaart de berging in. Het waterschap heeft samen met de provincie Fryslân in het kader van de gebiedsontwikkeling N381 een waterberging met een oppervlakte van ongeveer 18 hectare aangelegd. ,,Het is een oefening om te zien of de berging goed werkt'', aldus Marian Jager. ,,Door de vele regen van de afgelopen periode en het hoge peil in de Compagnonsvaart is het voor ons een zeer geschikt moment.'' De inlaat is zowel - op afstand - elektrisch, als met de hand te bedienen. Functie waterberging Waterberging ’t West heeft een oppervlakte van ongeveer 18 hectare. De belangrijkste functie van de waterberging is het verminderen van het onder water lopen van de landbouwgronden vanuit de Tjabbekampster Waterlossing en het ontlasten van de Opsterlandse Compagnonsvaart. Bij extreme weersomstandigheden kan de waterstand in polder ’t West oplopen tot ongeveer 1,75 m boven maaiveld. Wetterskip Fryslân verwacht, op basis van peilregistraties, de waterberging gemiddeld tweemaal per jaar bij hoge waterstanden in de omgeving te moeten inzetten. Klimaatverandering Marian Jager: ,,We willen droge voeten en schoon water tegen zo laag mogelijke kosten. Tegelijkertijd vraagt klimaatverandering om extra investeringen, bijvoorbeeld in het verbeteren van dijken en oevers en kaden, in het vergroten van de capaciteit van gemalen en in aanleg van extra waterberging. Wetterskip Fryslân ontwikkelt daarom samen met belanghebbenden een visie op een robuust watersysteem dat de effecten van klimaatverandering kan opvangen en betaalbaar is en blijft.''  

Auteur

Fokke Wester