Vermillion mag van Provinsje seismisch onderzoek doen bij Nij Beets

NIJ BEETS

Vermilion Energy Netherlands B.V. krijgt van gedeputeerde staten van Fryslân toestemming voor seismologisch onderzoek in het grondwaterbeschermingsgebied Nij Beets.

Op 14 november 2016 heeft Vermilion Energy Netherlands B.V. bij de provincie de aanvraag ingediend voor ontheffing van de Provinciale Milieuverordening Fryslân. Het bedrijf wil het seismisch onderzoek uitvoeren in het waterwingebied en het grondwaterbeschermingsgebied Nij Beets. Gedeputeerde Staten hebben besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Vermilion wil medio 2017 starten met seismisch onderzoek met als doel beter zicht te krijgen op bodemlagen die mogelijk aardgas bevatten of mogelijk geschikt zijn voor geothermie. Vorig jaar weigerde de gemeente Opsterland Vermilion een vergunning voor een proefboring in het zelfde gebied.   Lees ook: Geen vergunning voor proefboring Nij Beets

Auteur

Fokke Wester