Preek van de Leek door Jan Oudeboon in Mariakerk van Kortezwaag

Drachten

De Preek van de Leek wordt zondag 26 februari om 16.00 uitgesproken door Jan Oudeboon, in de Mariakerk van Kortezwaag aan de Leijen 29 in Gorredijk.

Jan Oudeboon is oud-inspecteur van het onderwijs en momenteel onderwijsadviseur. Het thema van zijn preek: ‘Een luchtige lezing over leraren, leerlingen en leefstijlen’.  Met behulp van foto’s, filmfragmenten en sheets koppelt Jan Oudeboon in een verhaal vol humor en anekdotes, een familiekroniek aan de nog immer veranderende betekenis van het basisonderwijs in Nederland. Vanuit het perspectief van zijn opa en vader vertelt hij over het onderwijs van vroeger. De meeste tijd besteedt hij aan de beschrijving van het huidige en toekomstige onderwijs. Scholen richten zich, net als het bedrijfsleven, steeds meer en meer op de verschillende wensen en leefstijlen van ‘hun klanten’.Is dit cliëntisme nog te stoppen? Onderwijs in de nabije toekomst Wat verwachten ouders eigenlijk van de school van hun kinderen? Een kind dat vandaag naar groep 1 van de basisschool gaat, komt wellicht rond 2035 op de arbeidsmarkt. Wat kan de school deze jonge personen, ter voorbereiding op het latere leven en werken in die samenlevingbieden? Waarom is het niet altijd handig ‘vlijt en gedrag’in te wisselen voor de vakgebieden ‘Engels en mediawijsheid’?Welke nieuwe vakgebieden kunnen ouders de komende jaren op de school verwachten? Onderwijs in een steeds veranderende samenleving Honderd jaar geleden gingen veel leerlingen naar de lagere school om daarna met twaalf jaar zo snel mogelijk aan het werk te kunnen gaan. Je leerde vaak het vak van je vader of je werd als jongste bediendebij een baas aangesteld. In die tijd gold de spreuk: ‘Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje’. Met name de arbeidsverenigingen streefden in de periode rond de wereldoorlogen de collectieve en de individuele emancipatie van ‘het volk’ na. In de jaren zestig was ‘democratisering’ het kernwoord van de samenleving èn het onderwijs; er kwamen studiebeurzen en de standenmaatschappij werd doodverklaard. In de jaren ’80 was ‘Doe maar’ zoweleen populaire band, als ook een belangrijke onderwijsfilosofie; elk kind wasimmers uniek en talentontwikkeling op school werd steeds belangrijker; ‘Word wie je bent!’. Dié jaren tachtig zijn voorbij en goed presteren op school is nu voor veel ouders en leraren uiterst belangrijk. Sommige ouders en leerlingen worden letterlijk ziek van de ‘citostress’. In het onderwijs loopt het ziekteverzuim inmiddels verder op.Zijn de verwachtingen te hoog? Of toch niet? En wat hebben visie van de school enleefstijlenvan ouders hier mee te maken? Oudeboon en onderwijs Jan Oudeboon (1957) is onderwijsadviseur en woonachtig in Grou. Hij bezoekt dagelijks verschillende scholen in Noord-Nederland. In de jaren zeventig begon hij zijn loopbaan als onderwijzer in Lemmer. Na een studie Pedagogische Wetenschappen werd hij hoofd der school in het dorpje Wiuwert: vervolgens directeur van een school in Grou, directeur-bestuurder van de meeste scholen in de gemeente Boarnsterhim, inspecteur van het onderwijs in Friesland (o.a. in Opsterland) en kwaliteitsmedewerker Onderwijs voor de openbare basisscholen in Leeuwarden. Zijn opa, die ook Jan Oudeboon heette, werd geboren in 1890 in Bolsward. Deze opa Jan werd, na een opleiding als hulpje van de slager, rond 1920 zelfstandig slager in Donkerbroek en vervolgens - na weer een opleiding gevolgd te hebben - keurmeester Vee & Vlees in de gemeente Opsterland. Opa en Oma woonden tot 1957 in Gorredijk. In die plaats zijn hunkinderen Harmke en Simon Jan geboren. Simons talenten werden gezien door de befaamde schoolmeester Jan Eisenga.Met extra ondersteuning en aanmoediging van die meester was hij de eerste persoon uit de familie die, direct na de oorlog, toch naar de universiteit kon. Wie had dat nou verwacht? De toegang is gratis, maar aan de bezoekers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze zal dan ten goede komen aan het onderhoud/exploitatie van de kerk.  

Auteur

Redactie