Vaarexcursies wintergasten en trekvogels in Nationaal Park De Alde Feanen

Drachten

It Fryske Gea houdt zaterdag 18 februari van 10.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 15.30 uur vaarexcursies door Nationaal Park De Alde Feanen, met excursieboot De Blaustirns.

Al varend met uitzicht over het natuurgebied vertelt een gids van It Fryske Gea over de trekvogels en wintergasten die in deze periode te zien zijn in Nationaal Park De Alde Feanen, dichtbij Leeuwarden. Warme kleding en een verrekijker zijn aan te bevelen. Opgave kan tot 15.00 uur een werkdag van tevoren via het bezoekerscentrum van It Fryske Gea, tel. 0511-53 96 18. Gasten uit Scandinavië In het uitgestrekte laagveenmoeras de Alde Feanen zijn de vele trekvogels en overwinteraars vanaf het water het beste te bewonderen. Vanwege voedselgebrek verlaten veel vogels Scandinavië en Rusland en trekken naar het zuiden om daar te overwinteren. Een gids van It Fryske Gea vertelt over de bijzondere natuurwaarden van het gebied en laat u kennis maken met vogelsoorten die alleen in deze periode over Fryslân reizen. Varen langs aalscholverkolonie, rietlanden en moerasbossen Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen via het water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. Excursieboot ‘De Blaustirns’ vaart op zonne-energie stil door de natuur. Het bovendek geeft een weids uitzicht over de rietlanden en petgaten. Beneden is het overdekt genieten van de omgeving. Foto Alde Feanen/It Fryske Gea

Auteur

Redactie