Kunstijs laat scholieren De Skelp en vso De Zwaai even de winterkou vergeten

DRACHTEN

Er ligt nog nergens vertrouwd ijs, maar toch schaatsten de bovenbouwleerlingen uit het speciaal onderwijs in Drachten er vandaag op los.

Tekst en foto's Fokke Wester Dat schaatsen deden ze op een baan van kunststof, die vandaag speciaal voor de leerlingen was neergelegd bij vso De Zwaai aan de Klokhuislaan. Ook de leerlingen van Kentalis De Skelp aan de Wetterwille kwamen hier vandaag hun rondjes draaien. IJsmeester Hein Weewer, die met zijn bedrijf Zomerschaatsen.nl heeft gezorgd voor de speciale schaatsbaan, leerde de kinderen in een stoomcursus eerst vallen en zo snel mogelijk weer opstaan. ,,Ast falst moatst net lizzen bliuwe, want ast der ien mei syn skerpe redens oer dyn fingers hinne giet, is it hjir samar read'', legt Weewer uit. Lange slagen Na enkele minuten schuifelen de meeste kinderen nog voorzichtig over de baan, maar sommige leerlingen die het schaatsen al beheersen maken lange slagen en glijden snel van de ene kant van de baan naar de andere. Na twintig minuten lijkt iedereen over de eerste vrees heen en wordt er al vrolijk gespeeld op de honderd vierkante meter grote schaatsvloer. De speciale les is onderdeel van een uitgebreid skeeler- en schaatsproject van drie studenten van het CIOS in Heerenveen. Jiska Blaakmeer, Alie Weewer en Melissa van den Belt hebben op beide Drachtster scholen al skeelerlessen verzorgd en volgende week dinsdag en woensdag nemen ze de leerlingen mee naar de ijsbaan van de nieuwe Elfstedenhal in Leeuwarden. Eindexamenproject De schaatslessen zijn voor de drie het eindexamenproject. Ze mochten kiezen uit een aantal afstudeerprojecten, die zijn aangeboden door het sportstimuleringsprogramma Special Heroes. ,,Ze kwamen al heel snel uit op het schaatsproject, vooral omdat ze dat zelf een leuke sport vonden en omdat de vader van Alie wel wilde meedoen met zijn mobiele kunstijsbaan'', zegt Oscar Elsinga, projectleider van Special Heroes in Friesland en Groningen. De CIOS-studenten werkten op beide scholen samen met de sportcoaches van Sportbedrijf Drachten. ,,Ze hebben het verder helemaal zelf vorm gegeven.'' ,,Wij vinden schaatsen leuk, maar dat de vader van Alie dit bedrijf heeft, konden we wel mooi combineren'', zegt Melissa. ,,Dit is ook een mooie combinatie van sporten, want schaatsen kun je in de winter doen en skeeleren zomers. Het is een individuele sport, dus voor deze leerlingen is de drempel om er mee te beginnen lager. Iedereen kan meedoen op zijn eigen niveau en dat is leuker en uitdagender.'' Typisch Nederlands Schaatsen is wel een typisch Nederlandse sport, dus voor niemand was het echt vreemd, vertelt Jiska. ,,Ongeveer de helft kon het al, maar de anderen hadden het nog nooit eerder gedaan. Ze pikken heel veel dingen snel op en dat is leuk om te zien. Twee weken geleden hebben we geskeelerd en sommigen konden zonder hulp eerst de deur niet uit, maar aan het eind van de les waren ze wel lekker vrij aan het skeeleren.'' Het sportstimuleringsprogramma Special Heroes laat jongeren van 6 tot en met 19 jaar met een beperking ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn. Het programma wordt in nauwe samenwerking met scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, lokale sportverenigingen en andere sportaanbieders uitgevoerd. Gedragsproblemen ,,We willen de kinderen graag stimuleren om meer te sporten, want leerlingen in het speciaal onderwijs sporten veel minder dan kinderen in het reguliere onderwijs'', zegt Elsinga. ,,Dat heeft met geld te maken, maar vaak ook met hun beperking. Heel veel sportverenigingen weten niet wat ze aan moeten met bijvoorbeeld iemand met gedragsproblemen. Wij halen de clubs binnen in de school en laten de trainers kennismaken met de doelgroep. Zo kunnen de trainers ook leren van de vakleerkracht hoe ze bijvoorbeeld een training zo kunnen inrichten dat ook die andere kinderen mee kunnen doen.'' Alle kinderen kunnen een Special Hero zijn, vindt de organisatie en dat motto geldt ook voor Hein Weewer, die vandaag zijn mobiele schaatsbaan gratis beschikbaar stelde. ,,It plesier datst sjochst yn de eachjes fan dy bern, dat is it moaiste wat der is. Der wie hjir fan'e moarn in jonkje dat oars net die as mopperje. Mar doe't er de redens wer útdie, hie er wol in grutte smile om'e mûle. Se moatte allegear meidwaan kinne, dat stiet by my foarop..'' Hobby Weewer heeft de mobiele baan als hobby naast zijn montage- en timmerbedrijf in Sexbierum. Hij reist het hele jaar door heel Nederland om overal zijn kunststofplaten uit te leggen. ,,Ik ha der in pear kasten by mei redens yn alle maten, fan 31 oant 46, dus elkenien kin der op terjochte.'' De kunststof wordt besproeid met een speciaal soort vloeistof om beter te kunnen glijden, maar de baan blijft toch minder glad dan echt ijs, zegt Weewer. ,,Nei in pear lessen binne de redens dan ek echt stomp en dan glide se alle kanten op. As ik in dei fuort west ha mei de iisbaan, haw ik der wol twa dagen wurk fan om alles wer skerp te slypjen. Guont sizze dat dit echt iis oant 99 persint benadert, mar dat is net sa. Wat wol wier is: ast hjir ien kear op riden leard hast, kinst it ek op echt iis.'' Kijk op onze Facebooksite voor een kort filmpje.

Auteur

Fokke Wester