Eenvoudige ziekenhuisbehandelingen nu ook in Sûnenz

Drachten

Sûnenz in Drachten start samen ziekenhuis Nij Smellinghe, de huisartsen en ZuidOostZorg, de anderhalvelijns module ‘Verrichtingen’.

Het gaat om verrichtingen die eerder, onder lokale verdoving, in het ziekenhuis plaatsvonden, maar die ook in de 'eerste lijn' kunnen worden gedaan. Hierbij blijft de eigen huisarts de hoofdbehandelaar van de patiënt. Moedervlek Voor verschillende behandelingen op het gebied van Chirurgie/ Heelkunde en Dermatologische Chirurgie kan men in Sûnenz terecht. Denk hierbij aan het verwijderen van een moedervlek of grote vetbulten, (een vermoeden van) huidkanker of cystes aan de vinger. De verrichting wordt uitgevoerd door een specialist van ziekenhuis Nij Smellinghe. Vanuit de Huisartsencoöperatie Zuidoost Friesland wordt scholing opgezet, zodat de verrichtingen uiteindelijk grotendeels kunnen worden uitgevoerd door gespecialiseerde huisartsen. Laagdrempelige specialistische zorg Wanneer behandeling in het ziekenhuis niet strikt noodzakelijk is, zijn er een aantal voordelen om de verrichting bij Sûnenz te laten doen. Sûnenz biedt een minder klinische omgeving dan het ziekenhuis, korte wachttijden én een verrichting kost de patiënt geen eigen risico (met uitzondering van laboratoriumonderzoek en medicijnen). De behandeling wordt uit de basisverzekering van de zorgverzekeraar vergoed.

Auteur

Redactie