Overname Drachtster transportbedrijf Bulstra door Portena Logistiek

Drachten

Portena Logistiek in Heerenveen heeft Bulstra Transport in Drachten overgenomen.

Beide bedrijven zijn gevestigde namen in de logistieke wereld en vrijwel even oud; Portena is in 1932 opgericht en Bulstra in 1929. In omvang verschillen de bedrijven meer. Portena is qua omzet, medewerkers, warehousing en materieel ruim viermaal zo groot: Portena telt ruim 200 medewerkers, Bulstra ruim 40; Portena heeft 100 trekkende eenheden, Bulstra 32; Portena heeft een jaaromzet van meer dan 25 miljoen euro, Bulstra 6 miljoen euro. Sibout Bulstra blijft voorlopig aan om een soepele transitie tot stand te brengen. Volgens hem is aansluiting zoeken bij een grotere partij noodzakelijk om in de veranderende wereld van transport het voortbestaan van het bedrijf en de werkgelegenheid te kunnen garanderen. Het magazijn in Drachten (10.000 m2) blijft open. Volgens de directie van Portena past Bulstra uitstekend binnen de logistieke dienstverlening van de onderneming. Algemeen directeur René Visser: ,,Bulstra is een specialistische distributeur die met name actief is in de markt tussen pakketbezorging en grotere zendingen. Hun zendingsvolumes zijn overwegend kleiner dan die van ons. Daar is ook hun vloot op toegerust. Wij willen in dit segment groeien om ons breder en sterker te positioneren. Het marktbeeld is dat zendingsvolumes kleiner worden en in aantal toenemen." Door de overname verschaft Portena zich een nog betere dekking in de fijnmazige distributie in het Noorden. ,,Daardoor wordt onze positie landelijk ook versterkt omdat Portena als de Hub van het Noorden wordt gezien. Wij vormen de perfecte uitvalsbasis voor dit landsdeel", aldus Visser. Om die reden is Portena bezig met een strategische oriëntatie in andere delen van het land om goederenstromen viceversa te intensiveren. Nu al heeft het bedrijf specifiek voor transport en distributie van levensmiddelen een vestiging in het Waardenburg. Omvang en netwerk zijn belangrijke factoren. Meer overnames worden niet uitgesloten. Operationeel directeur Ron Kleinsmit: ,,Deze overname past perfect bij onze koers vooruit en is voor ons hét moment om verder naar de gewenste schaalgrootte te groeien." Portena is sterk in food en consumentenartikelen. Het bedrijf is de grootste fietsendistributeur van Europa.

Auteur

Redactie