Dankzij Friese samenwerking hematologen optimale behandeling bij bloed- en lymfeklierkanker

Drachten

Vanaf heden wordt in Friesland bij patiënten waarbij bloed- of lymfeklierkanker is geconstateerd het behandelvoorstel niet meer alleen binnen de muren van het eigen ziekenhuis besproken.

Vanaf dat moment worden deze patiënten besproken in een overleg met álle Friese deskundigen, van Medisch Centrum Leeuwarden, Tjongerschans, ziekenhuis Nij Smellinghe en Antonius Ziekenhuis, op het gebied van de hemato-oncologische zorg en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Hemato-oncologie is het specialisme dat zich bezighoudt met diagnostiek en behandeling van ziekten van beenmerg, lymfeklieren en bloed. Friesland is een van de eerste regio’s die een dergelijk regionaal multidisciplinair overleg (MDO) voor deze vorm van oncologie heeft ingericht. Voor de Friese patiënten betekent dit dat ze een behandeladvies krijgen op basis van gezamenlijke kennis en ervaring en inbreng van een academisch ziekenhuis: optimale zorg. Kennis en ervaring bundelen Hematoloog Mels Hoogendoorn: ,,Wij volgen altijd de landelijke richtlijnen voor de behandeling van onze patiënten. Maar voor de meer zeldzame kankersoorten of wanneer de ziekte is teruggekomen, bestaan er vaak geen strikte richtlijnen. Dan is het goed om zoveel mogelijk ervaring en kennis te bundelen. Samen weet je meer. Ook bij de overweging of een patiënt wel of niet in aanmerking komt voor dure geneesmiddelen, is het noodzakelijk om dit samen te bespreken.” Wetenschappelijk onderzoek Een ander voordeel van het Friese overleg is dat hierdoor meer patiënten kunnen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Hierbij worden vaak nieuwe medicijnen onderzocht, die via de reguliere behandeling nog niet beschikbaar zijn. Als patiënten voldoen aan de gestelde criteria en toestemming geven, kunnen zij deelnemen aan deze studies. Dit kan soms in het eigen ziekenhuis plaatsvinden of anders in het Medisch Centrum Leeuwarden, het topklinisch opleidingsziekenhuis in Friesland dat wetenschappelijk onderzoek als een van haar speerpunten heeft, of in het UMCG. Teleconferencing Het overleg tussen de hematologen vindt plaats via videoconferencing, waarbij via beeldschermen met elkaar gesproken wordt. Het MDO vindt tweewekelijks plaats en per keer worden er 15 - 20 patiënten besproken. Aan het MDO nemen alle Friese hematologen en hematologen van het UMCG deel. Optimale oncologische zorg Het Frieslandbreed Hematologie MDO is een uitvloeisel van landelijke afspraken om regionale netwerken te vormen voor hemato-oncologische zorg. Het aantal patiënten met kanker stijgt en ook de complexiteit en de kosten van de behandelingen blijven toenemen. Regionale samenwerking is daarbij nodig om goede en betaalbare zorg te kunnen blijven leveren. De netwerken zorgen ervoor dat patiënten met kanker overal, onafhankelijk van de plek waar zij hun zorgtraject starten, kunnen rekenen op optimale oncologische zorg.

Auteur

Redactie