Speuren naar sporen van dassen

OLDEBERKOOP

It Fryske Gea houdt zondag 31 juli van 10.00 tot 12.00 uur een wandelexcursie in natuurgebied Delleboersterheide nabij Oldeberkoop.

Tijdens de wandeling vertelt natuurgids Johannes Schurer over de dassen in dit gebied. Het vinden en herkennen van sporen komt ook aan bod. Opgeven kan uiterlijk een werkdag van tevoren via 0512-381448 of www.itfryskegea.nl. van It Fryske Gea via 0512-381448 of via www.itfryskegea.nl.


Auteur

Redacteur