Heel rustige Kunst- en Boekenmarkt in centrum Drachten

DRACHTEN

 Het was vanmiddag wel heel erg rustig op de jaarlijkse Kunst- en Boekenmarkt op de Noorder- en Zuiderbuurt in Drachten.

Het lijkt er op dat er steeds minder handelaren naar het centrum van Drachten komen. De publieke belangstelling daalt in een zelfde tempo.
Foto's Harry van der Linde

Auteur

Fokke Wester