Eerste subsidieronde Kansenfonds open

Drachten

Wie een idee heeft om mensen die buiten de maatschappij vallen weer mee te kunnen laten doen, kan vanaf nu een aanvraag doen bij het Kansenfonds van de provincie Fryslân.

Gedeputeerde Staten stelden de subsidieregeling vast. De eerste aanvraagronde sluit op 1 november. Voor die ronde is 750.000 euro beschikbaar. Het Kansenfonds is een nieuwe subsidieregeling. De provincie wil ermee zorgen dat iedere Fries mee kan doen in de gemeenschap waarin hij woont. De zorg voor kansarme burgers is vooral een taak voor gemeenten en het Rijk. Met het Kansenfonds wil de provincie een aanvulling bieden op wat zij al doen. De subsidie is bedoeld voor projecten die voor lange tijd effect hebben. Bovendien moeten ze voor de hele provincie bereikbaar zijn. Het geld is niet bestemd voor financiële steun aan individuen. Het Kansenfonds is één van de speerpunten uit het coalitieakkoord van het provinciebestuur. Gedeputeerde Schrier is er blij mee. “Wij vinden als college belangrijk dat iedereen in Fryslân in staat is om mee te doen. Helaas zijn er nog steeds mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Die mensen moeten we een handje helpen. Met dit Kansenfonds hebben we daar een geweldig instrument voor.” Adviescommissie Een speciale commissie buigt zich over de projecten die in aanmerking willen komen voor een bijdrage. Daarin zitten naast de gedeputeerde de wethouders Gea Akkerman van Súdwest-Fryslân en Gerda Postma van Achtkarspelen, Kees van Anken, Ingrid de Vegte van Partoer en hoogleraar Jelle Drost. Het Kansenfonds bevat 3,6 miljoen euro voor de periode 2016 tot en met 2019.

Auteur

Redactie