Nieuw Drachtster popkoor Solid Sounds laat voor het eerst van zich horen

DRACHTEN

 Het negen maanden geleden opgerichte Solid Sound Pop Vocals uit Drachten heeft zich afgelopen week voor het eerst gepresenteerd tijdens een familie- en vrienden concert in de Lawei.

Er was veel belangstelling en de tribune/trappen in de Lawei waren goed gevuld met enthousiast publiek. Er was duidelijk hoorbaar en zichtbaar dat er de afgelopen maanden hard is gewerkt. Het repertoire werd tot wel vijf stemmig gezongen, zowel a-capella als onder begeleiding van vaste pianist Hans Visser. Daarnaast was er ook aandacht besteed aan de choreografie, samen met het enthousiasme van de zangers maakte dit het tot een swingend geheel. Het concert was tevens de generale repetitie voor deelname aan het 59 ste Zang- en Muziek Festival op Schiermonnikoog. Deze eerste zangwedstrijd voor Solid Sound Pop Vocals werd beloond met een zeer positief en opbouwend jury rapport: ,,Mooie koorklank van een enthousiast en energiek popkoor met potentie.” Het koor staat onder leiding van dirigent Akke Bosma.

Auteur

Fokke Wester