Alle boeken een euro op laatste dag Metakids-winkel

DRACHTEN

De Metakids-winkel aan de Markt 2 in Drachten is zaterdag 28 mei voor het laatst open. Een maand lang verkochten vrijwilligers tweedehands boeken in de winkel. De opbrengst is volledig voor Metakids. Deze organisatie zamelt geld in voor onderzoek naar (dodelijke) stofwisselingsziekten bij kinderen. ,,We dogge alles foar in euro fuort op dizze leste dei.”

Elk jaar worden 800 kinderen per jaar met een dodelijke stofwisselingsziekte geboren. De helft van hen wordt niet ouder dan 18 jaar. Stofwisselingsziekte is zeer waarschijnlijk doodsoorzaak nummer een onder jonge kinderen, maar bij het grote publiek zo goed als onbekend. Onderzoek is het enige, dat uitzicht biedt op behandeling. Metakids zamelt geld in voor dat onderzoek. Het is een kleine organisatie. Van het geld dat de stichting inzamelt, gaat ongeveer vijfennegentig procent naar onderzoek, voorlichting en fondsenwerving.

 Naast het verzamelen van Poiesz-zegels zamelde Friesland voor Metakids een lange tijd boeken in. "We wiene dan ek hiel wiis mei it oanbod fan Douwe van Drogen van Hypotheek Drachten dat we syn pand brûke meie om fandêr út te ferkeapjen”, vertelt Carina Twerda, één van de initiatiefnemers van Friesland voor Metakids. Haar vriendin, Amerens Visser, heeft een zoontje met een stofwisselingsziekte. "Ik sjoch dus fan tichtby hoe frustrearjend it is dat jo bern slim siik is en dat der einliks gjin behannelmetoade is." De winkel is een maand open geweest. ,,We hawwe geweldich ferkocht, safolle dat we der sels wer nije boeken bysetten hawwe”, vertelt Twerda. ,,Der kin wer sa’n 2000 euro nei Metakids.”  De overgebleven boeken worden vanavond weer ingepakt. ,,Dy komme yn in loads foar in folgjende ferkeap. Mar we wolle it leafst sa min mooglik meinimme. Derom giet alles foar in euro fuort.” Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van Friesland voor Metakids en op www.frieslandvoormetakids.nl

Auteur

Redactie