Ureterper Cbs De Opdracht mag tijdelijk uitbreiden

BEETSTERZWAAG

Basisschool De Opdracht in Ureterp mag tijdelijk uitbreiden met 66 vierkante meter. De gemeente Opsterland betaalt bijna 95.000 euro voor de uitbreiding en de inrichting daarvan.

Het bestuur van de school had in februari vorig jaar al om de uitbreiding gevraagd, omdat het aantal leerlingen bleef groeien. Ook in 2013 mocht de school om die reden al bijbouwen. Op 1 oktober 2014 had de school 299 leerlingen en daarvoor is de ruimte in de school niet toereikend. Omdat de prognoses uitwijzen dat het leerlingental de komende jaren weer zal dalen tot 240 in 2023, is de uitbreiding tijdelijk toegekend. Al vanaf 2019 is de huidige capaciteit weer voldoende en in de jaren daarna is er zelfs sprake van overcapaciteit. Bij de beide andere scholen in Ureterp is op dit moment al sprake van een ruimteoverschot. Openbare basisschool De Twirre heeft 600 vierkante meter over en de naast de Opdracht staande gereformeerde basisschool Eben Haëzer 143 vierkante meter. Cijfermatig zou De Opdracht onderdak kunnen vinden in een van beide scholen, maar Opsterland erkent dat dat in de praktijk een stuk lastiger is, omdat het niet om vierkante meters gaat maar om de huisvesting van een groep. De gastschool moet dan zodanig zijn ingericht dat er ook met succes door een andere school lesgegeven kan worden en die mogelijkheid is er in de praktijk niet.

Auteur

Fokke Wester