Boseigenaren Beetsterzwaag vragen steun voor onderhoud Landgoederen

BEETSTERZWAAG

Vereniging De Opsterlandse Groene Parels houdt donderdag 17 maart vanaf 20.00 uur een Publieksavond in Bilderberg Hotel Lauswolt. Onderwerp: Hoe ziet het huishoudboekje van een landgoed er uit?

De bijeenkomst wordt geopend  door voorzitter M. Ruys van de Opsterlandse Groene Parels. Daarna zal graaf C.A.F. d’ Ansembourg vertellen over het beheer van het landgoed Harinxma State. Vervolgens komt Age Fennema aan het woord over de elementen die bepalend zijn voor de instandhouding van een landgoed. Fennema is projectleider van De 7 Bossen. In het debat na de inleidingen wordt ondermeer gesproken over de vraag of de kosten van het onderhoud van de voor publiek toegankelijke bossen ook eerlijker verdeeld kunnen worden. Snoei Begin maart zijn de bomen gesnoeid langs het fietspad aan de Van Harinxmaweg en het Boppefjild in Beetsterzwaag en Olterterp. En dat was hard nodig. De snoeiwerkzaamheden werden uitgevoerd in het kader van het project “de 7 bossen van Beetsterzwaag”. In dit project vragen de landgoedeigenaren van Beetsterzwaag en Olterterp onder meer aandacht voor de opgave om het monumentale groen rondom Beetsterzwaag in stand te houden. Onderhoud aan Fietspaden Door en langs de landgoederen ligt een groot aantal fietspaden, zoals het fietspad van Het Witte Huis naar Heidehuzen, de fietspaden langs de Van Harinxmaweg en de fietspaden door het Bovenveld. Ze groeien langzaam dicht met overhangende takken en veroorzaken daardoor onveilige situaties voor fietsers. Fennema: ,,De eigenaar van het bos is verantwoordelijk voor eventuele ongelukken en voelt zich dus genoodzaakt om de paden te onderhouden. Maar dat is een kostbare zaak, waarbij men zich af kan vragen of het terecht is dat die kosten alleen door de landeigenaar gedragen worden. We gebruiken die fietspaden immers met z’n allen. Zou het niet logischer zijn als we dat onderhoud gaan zien als een gemeenschappelijke opgave, in plaats van de opgave van de eigenaar?'' Kosten recreatief medegebruik De gemiddelde wandelaar of fietser staat natuurlijk niet stil bij het onderhoud dat jaarlijks nodig is om hem of haar in de bossen te ontvangen en al helemaal niet bij de kosten daarvan. En eigenlijk had niemand tot nu toe goed zicht op die kosten, ook de eigenaren zelf niet. Om de kosten van het zogenaamde ‘recreatief medegebruik’ van de landgoederen inzichtelijk te maken, door ze te scheiden van de andere (onderhouds-)kosten, is in kader van het project ‘de 7 bossen van Beetsterzwaag’ een onderzoek uitgevoerd door bureau Probos. Age Fennema, procesleider van de 7 bossen: ,,In het onderzoek is berekend dat recreatie de landgoedeigenaren jaarlijks tienduizenden euro’s kost. We gaan nu bekijken hoe we de particuliere kosten en maatschappelijke baten beter over de verschillende partijen zouden kunnen verdelen.''  

Auteur

Fokke Wester