Nieuwe fiets- en wandelroute langs monumenten in vijf dorpen en buurtschap

BOORNBERGUM

Boornbergum, Kortehemmen, De Veenhoop, Smalle Ee, De Wilgen en Buitenstvallaat hebben een fiets- en wandelroute ontworpen langs twintig monumenten en cultuurhistorische plaatsen in de dorpen. De gemeente Smallingerland betaalt 7.175 euro subsidie.

De fiets- en wandelroute is een idee van de gezamenlijke dorpsbelangen. Bij de monumenten komen borden met uitleg en informatie. De informatieborden zijn 60 bij 40 centimeter en moeten ‘hufter-proof’ zijn. Ze worden schuin liggend geplaatst op circa 80 centimeter hoogte. Om de herkenbaarheid van de route te vergroten krijgen ze allemaal de zelfde vormgeving. Daarnaast komt er een gids met de fiets- en wandelroute en informatie over de monumenten. Eerder zegde ook de provincie Fryslân al een subsidie toe vanuit het Iepen Mienskip Fûns. Op basis van de oorspronkelijke begroting van 22.350 euro was de provincie bereid om 11.175 euro mee te betalen, oftewel de helft van de kosten. Later is de begroting naar beneden bijgesteld tot 14.350 euro. Omdat de provincie nooit meer betaalt dan de helft van de werkelijke kosten, zal ook de provinciale subsidie worden verlaagd naar 7.175 euro. Nu de voorbereidingen rond zijn is de gemeente gevraagd om de andere helft bij te leggen. Het college haalt het geld uit het potje voor monumenten en cultuurhistorie. Meer bekendheid  Met de fiets- en wandelroute willen de dorpsbelangen meer bekendheid geven aan de historie van deze omgeving. Alle monumenteneigenaren hebben toestemming gegeven voor het plaatsen van de bordjes, waarvoor de tekst is gemaakt in overleg met Smelne’s Erfskip. Over de plaats van de bordjes is contact geweest met verkeerskundigen. Er zijn geen bezwaren tegen plaatsing, als er maar rekening wordt gehouden met de verkeersveiligheid en de doorgang van de verkeersdeelnemers. Volgens de gemeente is de fietsroute een plus voor toeristen en recreanten die deze omgeving bezoeken, zodat het project ook een promotionele waarde heeft voor de gemeente. De gemeente is vooral blij met het project omdat het een initiatief ‘fan ûnderen op’ is. Bijzonder genoeg Het idee voor de route komt van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen, die de samenwerking heeft gezocht met Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat, Plaatselijk Belang De Veenhoop, cultuurhistorische vereniging Smelne's Erfskip en de gemeente. Het plan was oorspronkelijk bedoeld voor Monumentendag 2015, maar kon toen niet op tijd worden afgerond. Omdat het volgens alle partijen bijzonder genoeg was, is besloten om het toch door te zetten. In verband met de provinciale bijdrage moet het project eind april zijn afgerond. In Boornbergum en Kortehemmen gaat het om negen informatieborden bij drie Rijksmonumenten, vier gemeentelijke monumenten en twee waardevolle bomen. In De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat komen vijf informatieborden bij een Rijksmonument, een gemeentelijk monument en drie cultuurhistorische locaties. De Veenhoop krijgt zes informatieborden bij een Rijksmonument en vijf gemeentelijke monumenten. Kijk voor meer informatie over de monumenten op de site van Smelne's Erfskip

Auteur

Fokke Wester