Heerenveense inwoners op bezoek bij AZC Drachten

DRACHTEN

Een groep van 45 inwoners van Heerenveen bezocht vandaag het asielzoekerscentrum in Drachten.

Zij lieten zich door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en Vluchtelingenwerk Nederland informeren over de asielprocedure, de organisatie en regels van de opvang in een asielzoekerscentrum (AZC). Ook werden zij ontvangen door enkele bewoners van het AZC. De Heerenveners zijn in een klankbordgroep betrokken bij de ontwikkeling van het azc dat dit jaar in Heerenveen wordt gebouwd. Zij denken mee met de gemeente en de COA over de inrichting van het azc en de omgeving. In gesprek met azc-bewoners Het bezoek leverde veel inzicht op over de regels om in Nederland asiel te krijgen en hoe het leven in een asielzoekerscentrum is georganiseerd. De bezoeken aan de bewoners en de gesprekken met hen maakte indruk. ,,Ik was altijd sceptisch over hoe het er in een azc aan toe gaat", zei een van hen. ,,Maar nu ik er ben geweest ben ik emotioneel geraakt." De kennis en ervaring die de klankbordgroepleden bij hun bezoek hebben opgedaan kunnen zij de komende maanden goed gebruiken in de verschillende bijeenkomsten waarin zij zich met de gemeente en het COA gaan buigen over zaken als de inrichting van de omgeving, de verkeerssituatie en veiligheid en de omgang met de toekomstige bewoners van het AZC.

Auteur

Redactie