Drachtster Harm Brouwer promoveert cum laude aan Rijksuniversiteit Groningen

Drachten

Harm Brouwer uit Drachten is gisteren cum laude gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn proefschrift The Electrophysiology of Language Comprehension: a Neurocomputational Model. 

Harm Brouwer werd op 28 november 1984 geboren in Drachten. Na het behalen van een VWO diploma, begon hij in 2005 met de studie Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen deze opleiding ontwikkelde hij een sterke interesse in de neuro- en psycholinguïstiek. Tijdens zijn studie was Harm veel betrokken bij onderwijs door middel van verscheidene studentassistentschappen. In 2008 haalde hij cum laude zijn bachelordiploma en werd hij toegelaten tot de research master Behavioural and Cognitive Neurosciences aan dezelfde universiteit, waarbinnen hij de track Cognitive Neuroscience and Cognitive Modeling volgde. Hierin studeerde hij in 2010 cum laude af, op basis van de masterscripties Automated Lexical Acquisition for Dutch Verbs en Competition in Syntactic Ambiguity Resolution. In ditzelfde jaar ontving hij van de Nederlandse Organisatie voor Weten- schappelijk Onderzoek (NWO) een subsidie binnen het kader Duurzame Geesteswetenschappen voor zijn promotieonderzoek How teeth can brush a child: A neurocomputational account of the Semantic Illusion in language comprehension. Tijdens zijn promotietraject schreef Harm onder andere software voor het simuleren van neurale netwerken, gaf hij samen met John Hoeks de zomerschoolcursus The Neurobiology of Language voor promovendi en masterstudenten, en werd hij genomineerd voor het Faces of Science project van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Duitsland Harm en Noortje Brouwer wonen momenteel in Saarbrücken, in Duitsland, waar Harm vanaf komende dinsdag een baan als onderzoeker heeft aan de Universität des Saarlandes. Meer informatie Kijk voor meer informatie op Harm Brouwers eigen website, en/of op de website van de RUG over het proefschrift.